František Xaver Richter a jeho hudební odkaz

10.6.2015 / Další / Martina Klausová

Páteční Koncert bez smokingu na Classic Praha 19. června 2015 bude patřit hudbě původem českého barokního skladatele Františka Xavera Richtera.

Nabídneme vám 3 jeho díla, která vyšla 13. února tohoto roku u hudebního vydavatelství Supraphon. Nejzávažnějším z nich Requiem, které na tomto CD vychází se větové premiéře.
Skladbu – stejně jako ostatní díla na nahrávce uvedená - nastudoval Czech Ensemble Baroque, který hraje pod vedením dirigenta Romana Válka na dobové nástroje. Czech Ensemble Baroque patří k předním souborům, které se dnes ujímají Richterova pozoruhodného skladatelského odkazu a významnou měrou se podílí na jeho znovuobjevení.
František Xaver Richter studoval v jezuitské koleji v Uherském Hradišti, kde byl v řádovém kostele kladen velký důraz na hudbu. Po ukončení gymnázia, kdy bylo Richterovi 18 let, nemáme o něm deset let žádné zprávy. Teprve roku 1736 se jeho jméno objevilo mezi italskými zpěváky vévodské opery ve Stuttgartu, kde zpíval bas a rok nato byl Richter přijat na místo ředitele hudby v benediktinském klášteře v Ettalu.  
V roce 1746 odešel Richter do Mannheimu v naději, že se stane vicekapelníkem tamního kurfiřtského orchestru, v té době nejslavnějšího v Evropě. Místo toho zde zastával jen místo basisty v opeře.
Roku 1769 nabídla Richterovi místo kapelníka kapitula katedrály ve Štrasburku  a poskytla mu téměř ideální podmínky pro jeho tvůrčí práci. Měl k dispozici 20 zpěváků a čtyřicetičlenný orchestr a komponoval převážně chrámovou hudbu, která se stala majetkem kapituly.  
František Xaver Richter zemřel 12. září 1789 jako všeobecně uznávaná hudební osobnost. 

Páteční Koncert bez smokingu ve 20:00 otevře Richterova třívětá Sinfonia con fuga g moll. Poté zazní zhudebnění 129. žalmu De profundis clamavi, dílo, které prochází právě z Richterova strassburského obdíbí, stejně tak jako poslední dílo dnešního koncertu bez smokingu – Messa de Requiem Es dur.
Účinkovat budou sopranistka Lenka Cafourková Ďuricová, altistka Markéta Cukrová, tenorista Romain Champion, basista Jiří Miroslav Procházka a Czech Ensemble Baroque end Choir. Provedení řídí Roman Válek.
Jako bonus uslyšíte před začátkem koncertu rozhovor s dirigentem Romanem Válkem, který o Richterově významu a díle natočila Martina Klausová.

Válek