Smetanova Má vlast

3.11.2015 / Další / Martina Klausová

5. listopadu 1882 se v Praze na Žofíně uskutečnilo první souborné provedení cyklu šesti symfonických básní s mimohudební tematikou Bedřicha Smetany Má vlast
Cyklus je inspirován českou historií, legendami a krajinou. Jedná se o Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 1879, v době, kdy skladatel byl již zcela hluchý. 
První skladbu cyklu - Vyšehrad - začal Smetana komponovat koncem září 1874, kdy ještě nebyl zbaven sluchu úplně, ovšem během října ztratil i jeho poslední zbytky. Skladbu dokončil 1. listopadu již jako úplně neslyšící, aniž by se ztráta sluchu, pro Smetanu skličující událost, nějak podepsala na jeho práci. Do konce roku 1874 ještě zkomponoval Vltavu, další dvě básně - Šárka a Z českých luhů a hájů - napsal následující rok. Zaměstnán prací na jiných dílech Smetana na několik let od tvorby symfonických básní s českou národnostní tematikou upustil a vrátil se k ní až v letech 1878/79, kdy vznikly poslední dvě skladby Tábor a Blaník, které na sebe úzce navazují. 
Dílo vzniklo v době dozvuků českého národního obrození a i když jej zpočátku část české veřejnosti nepřijala zcela za své, postupně se z něj stalo jedno z vrcholných děl české klasické hudby. 
Na Classic Praha si tento cyklus připomeneme v rámci Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha v pondělí 9. listopadu a zajímá nás, která ze šestice Smetanových symfonických básní je tou vaší nejoblíbenější.