Anderleho Panoptikum zasvěceněji

16.10.2016 / Kulturní servis / Filip Sychra

Jedinečnou příležitost seznámit se s dílem známého umělce nabídnou od října v rámci výstavy Jiřího Anderleho v Obecním domě komentované prohlídky, které se uskuteční 19. 10., 16. 11., 14. 12. a 11.1. (vždy od 17:30). Jsou omezeny počtem čtyřicet lidí a na závěr korunovány krátkým vstupem proslulého výtvarníka. Současná výstava v Obecním domě s názvem Jiří Anderle: Panoptikum představuje vedle grafiky Anderleho obrazy i kresby. 

Jiří Anderle je proslulý jak grafickou tvorbou, tak tvorbou malířskou, která v roce 1982 dosáhla mezinárodního uznání vystavením v centrální expozici Benátského bienále (cyklus Iluze a realita). Jeho díla vlastní Metropolitní muzeum v New Yorku, pařížské Centre Pompidou a další významná muzea po celém světě. 

Návštěvníci se díky prohlídkám se zasvěceným výkladem mohou ještě důkladněji přesvědčit o rozmanitosti Anderleho tvorby z více než padesáti let. Přes osmdesát děl – řada z nich je vystavována poprvé – sjednocuje Anderleho víra v humanitu, i když tématem stěžejního cyklu Iluze a realita je výstražné memento války. V posledních letech se autor věnuje malbě komorního formátu, kam spadá i výmluvný cyklus Panoptikum, kde se projevuje autorovo celoživotní zaujetí Divadlem světa - Theatrum mundi. 

K výstavě vyšla také publikace Jiří Anderle: Panoptikum. Kniha představuje ohlédnutí za autorovým celoživotním dílem od začátku šedesátých let dvacátého století až po současnost. Ukazuje bohatou šíři jeho tvorby, která čerpá svou inspiraci z hudby, divadla, literatury i z vrcholných historických projevů výtvarného umění. Vedle úvodního textu vedoucího kurátora GASK – Galerie Středočeského umění Richarda Druryho zde najdete i výmluvné osobní reflexe a vzpomínky autora samého. 

Výstavu děl Jiřího Anderleho můžete v Obecním domě navštívit každý den od 10:00 do 19:00 až do 15. 1. 2017. Expozici připravila a.s. Obecní dům ve spolupráci s Nadací Milady a Jiřího Anderlových a GASK – Galerií Středočeského kraje.