Concetus Moraviae vrcholí

28.6.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči bude tento čtvrtek 29. června místem slavnostního závěrečného koncertu XXII. Mezinárodního festivalu Concentus Moraviae. Dirigent a dramaturg letošního ročníku v jedné osobě Václav Luks se svým barokním orchestrem Collegium 1704 a vokálním ansámblem Collegium Vocale 1704 vzdá tento večer holt Claudiu Monteverdimu, jehož 450. výročí narození si letos připomíná celý svět. Přednesou jeho vrcholné dílo Selva Morale et Spirituale (Mravní a duchovní les) monumentální bilanční opus, prezentující to nejlepší z Monteverdiho umění a předjímající cesty budoucího vývoje evropské hudby. 

Dvaadvacátý ročník festivalu Concentus Moraviae přivítal v průběhu června tisíce spokojených návštěvníků na třiatřicet samostatných koncertů v osmnácti festivalových městech Moravy a Vysočiny v historických prostorách zámků, hradů a kostelů, šestnáct hudebních zastávek během akce Hudba na kole, řadu setkání s umělci i vokální workshopy. Renomovaní zahraniční hosté i naši špičkoví umělci letos přednesli ve všech možných podobách zejména krásu jednoho z nejkrásnějších hudebních nástrojů světa - lidského hlasu.

Selva Morale et Spirituale (Mravní a duchovní les) Claudia Monteverdiho je pozdním dílem svého autora z let 1640/41 a představuje jakýsi protipól raným revolučním Mariánským nešporám (1610). V Selva Monteverdi prezentuje svoje vrcholné umění a rekapituluje svůj umělecký život. Nejedná se pouze o sbírku duchovní hudby, ale především o hudební monument prezentující to nejlepší z Monteverdiho umění a předjímající cesty budoucího vývoje evropské hudby.

Příslovečně vycizelovaná dramaturgie festivalu, pod kuratelou Václava Lukse, zakladatel barokního orchestru Collegium 1704 a vokálního ansámblu Collegium Vocale 1704, byla letos zaměřená zejména na krásu lidského hlasu. “Lidský hlas byl již od starověku pokládán za nejdokonalejší hudební nástroj a zrcadlo duše. Není tedy náhodou, že když na začátku 17. století formuloval Claudio Monteverdi základy nové hudební řeči a položil tak základy moderního evropského hudební myšlení, stal se lidský zpěv jako nejpravdivější a nejpřirozenější projev lidského citu jeho nejsilnější inspirací a spojencem,“ říká dramaturg letošního ročníku festivalu Concentus Moraviae, Václav Luks, a dodává: „Božský jubilant Claudio bude tedy hlavním protagonistou oslavy lidského hlasu v regionu, který je jako žádný jiný v naší zemi zpěvem prostoupený. Jižní Morava a zpěv zkrátka patří k sobě a naším cílem bude představit co nejširší spektrum vokálního umění minulých staletí.“