"Den D"

22.9.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Tenorista Petr Nekoranec, hornistka Kateřina Javůrková, varhaník Pavel Svoboda a houslistka Olga Šroubková – to jsou jména mladých umělců, kterým bude v pátek 22. září patřit Debutový den na festivalu Dvořákova Praha. Před festivalové publikum předstoupí čtveřice hudebníků nejmladší generace, kterým se výtečně daří na domácí i mezinárodní scéně, s pestrým repertoárem sahajícím od hudby baroka až po 20. století. 

Píšťaly královského nástroje se rozezní pod rukama sympatického Pavla Svobody v bachovské klasice, skladbičkách Antonína Dvořáka, jimiž absolvoval na pražské varhanické škole, ale i v moderním duetu česko-rakousko-amerického komponisty 20. století Ernsta Krenka. V této skladbě pro lesní roh a varhany s ním vystoupí dnes již mezinárodně uznávaná hornistka Kateřina Javůrková, která následně přednese sólový opus pro lesní roh od Oliviera Messiaena Appel Interstellaire. „Chci tuto skladbu zahrát v naprosté tmě, aby se posluchači mohli zcela ponořit do hudby a bez jakýchkoli rušivých vjemů naslouchat Messiaenovu Mezihvězdnému volání,”dodává Javůrková. Neméně zajímavé zážitky přinese i vystoupení vynikající mladé houslistky Olgy Šroubkové, která bude excelovat v Sonátě pro sólové housle g moll belgického skladatele a houslisty Eugèna Ysaÿe. Závěr bude patřit talentovanému a mezinárodně úspěšnému tenoristovi Petru Nekorancovi. Letos vyhrál prestižní Mezinárodní soutěž Francesca Viñase v Barceloně a je historicky jediným českým frekventantem Lindemannova programu pro mladé umělce při Metropolitní opeře. Za doprovodu Petra Svobody přednese mimo jiné dvě z Dvořákových Biblických písní.