Karel IV. - 700 let!

5.5.2016 / Kulturní servis / Marek Šulc

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem vzdají hold Otci vlasti perlami symfonického repertoáru. Open air koncert se bude konat 11. května od 17 hodin na Staroměstském náměstí – na náměstí, které je s římským a českým králem osudově spjaté. Jednotlivé skladby budou ilustrovat významná životní údobí ze života Karla IV. Vstup bude samozřejmě zdarma.

Koncert bude uveden slavnostními fanfárami z věže Staroměstské radnice, které provedou členové Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Na fanfáry naváže vzácné rozeznění všech čtyř zvonů Kostela Matky Boží před Týnem. Zvony budou symbolizovat narození budoucího římského císaře v Domě U Kamenného zvonu 14. května 1316.

Karlovu výchovu na francouzském královském dvoře si připomeneme předehrou Římský karneval Hectora Berlioze, první politické a válečné zkušenosti v Itálii zase bude reflektovat symfonická báseň Římské pinie Ottorina Respighiho. Další symfonická báseň – Vyšehrad Bedřicha Smetany – upomene na Karlovu příkladnou správu Českého království. Wagnerova předehra ke stejnojmenné opeře Mistři pěvci norimberští upamatuje na rok 1356, kdy byl v Norimberku vydán nejvýznamnější dokument své doby – Zlatá bula Karla IV. Slavností koncert zakončí suita z hudby k českému filmovému muzikálu Noc na Karlštejně.