Za poklady Broumovska

25.6.2018 / Kulturní servis / Martina Klausová

Od 30. června do 1. září 2018 proběhne 13. ročník festivalu Za poklady Broumovska

Festival i jeho program představuje výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová:

Festival Za poklady Broumovska, jehož 13. ročník máme před sebou, se za dobu své existence stal největší letní akcí svého druhu na Broumovsku i v Královéhradeckém kraji. Naším cílem je popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách, chceme do regionu přivézt špičkovou klasickou hudbu v tom nejlepším podání. Pomáháme také vytvořit prostor pro mladou generaci umělců a motivovat je v jejich snažení a v neposlední řadě bychom rádi upozornili na kritický stav kostelů, kde se koncerty konají a pomocí dobrovolného vstupného přispět na jejich záchranu a opravu.
Koncerty se konají každou letní sobotu od 18 hodin v překrásném prostředí dientzenhoferovské – broumovské skupiny kostelů. V letošním ročníku rozšiřujeme náš zájem o zahraniční umělce a to nejen proto, aby se jména českých špiček často neopakovala, ale také proto, aby naši posluchači měli srovnání. V průběhu festivalu se tak můžete těšit na francouzský Castelkorn ensemble, finského hornistu Esu Tapaniho, nebo rakouské klavírní trio Accio piano trio. Z českých umělců bych ráda jmenovala Janáčkovo kvarteto, Ensémble Inégal, který festival zahajuje, Prague Cello Quartet, nebo sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Jedním z cílů festivalu je podpora mladých, vystoupí tedy také laureáti soutěží Pražského jara, Concertina Praga a Broumovské klávesy.

Chystá festival nějaké novinky na letošní rok?

Novinkou je především změna vizuálního stylu. Vycházeli jsme z pocitu, že festival potřebuje zvýraznit, oživit a barevně odlišit tak, aby upoutal pozornost. Každá změna vizuálu s sebou nese spoustu otázek, v našem případě se jedná o koncepční změnu, kdy se všechny materiály příjemně doplňují. Snad se nám to, co jsme očekávali, podařilo. Novinkou je také obnovení patronství jednotlivých koncertů. Na většinu koncertů se podařilo najít patrona, většinou z regionu, který svým příspěvkem podporuje jím vybraný koncert a vyjadřuje tak sounáležitost s regionem i festivalem. Patronství je pro festival jedním ze zdrojů financí, ale zároveň tím nejbližším kontaktem s lidmi, kteří v regionu podnikatelsky působí, daří se jim a mají festival rádi. Novinkou je i návrat pozornosti stanice Vltava Českého rozhlasu, která bude nahrávat koncert ve Vižňově a francouzský Castelkorn ensemble.

Zůstáváte u dobrovolného vstupného?

Dobrovolné vstupné je velkým specifikem festivalu Za poklady Broumovska. V úplných začátcích jsme hovořili o možnostech nastavení klasického vstupného, ale rozhodli jsme se, že dobrovolné vstupné je tím správným prostředkem pomoci k opravě kostelů, ve kterých se koncerty konají. Za více než deset let, kdy festival připravuje současný tým, se vybralo na dobrovolném vstupném více než jeden milion osmsettisíc korun, které přispěly na obnovu unikátního souboru broumovské skupiny kostelů, z čehož máme obrovskou radost. Samozřejmě nám jako pořadateli prostředky z vybraného vstupného chybí a musíme je sehnat jiným způsobem, hledáme sponzory, patrony koncertů, podáváme granty, stejně jako ostatní pořadatelé. Další rovinou dobrovolného vstupného je motivace posluchačů, aby se přišli na koncerty podívat a zažili to nejlepší, co současná hudební scéna nabízí.

Má festival i nějaký doprovodný program?

Doprovodným programem festivalu jsou již čtvrtým rokem Letní hornové kurzy, které se staly jakousi samostatnou akcí, když bych mluvila o náročnosti příprav i vlastním významu pro region. Zakladatelkou kurzů je sólohornistka Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a pedagog JAMU, Zuzana Rzounková, z českých lektorů dále Jan Vobořil, sólohornista České filharmonie a Lenka Němcová, pedagožka broumovské a polické ZUŠ. Zahraničním lektorem je finský hornista Esa Tapani, jehož na festivalu uslyšíme také koncertně. Letos máme přihlášen rekordní počet účastníků, zatím kolem 45 studentů, což je i v evropském měřítku fantastické číslo. Do broumovského kláštera přijedou studenti z Japonska, Maďarska, Rakouska, Polska, Německa, Slovenska i České republiky. Kurzy probíhají v týdnu od 5. do11. srpna, o účastníky je kompletně postaráno a kromě celotýdenní výuky sólové i komorní hry proběhne několik koncertů včetně společného koncertu ve středu 8.srpna 2018 v Jízdárně v Hejtmánkovicích.

Foto Kláštera Broumov: Kateřina Ostradecká

Tereza Kramplová 

Výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová

Kostel sv. Vojtěcha Broumovsko


Kostel sv. Vojtěcha