Artis Bohemiae Amicis

21.10.2015 / Zprávy / Marek Šulc
Ministr Herman udělil ocenění Artis Bohemiae Amicis malířce a spisovatelce Daisy Mrázkové.

Laureátka Daisy Mrázková patří k předním osobnostem české malby a grafiky i ke stálicím české literatury pro děti. Daisy Mrázková studovala v letech 1943 – 44 na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Antonína Strnadela a její umělecká realizace se od počátku odehrávala na poli výtvarného umění. Od portrétů z období padesátých let se těžiště její tvorby postupně posouvalo více k abstrakci, téma figury a krajiny však neopouští ani v šedesátých letech. Významná je pro ni rovněž práce s barevnými tóny.