Benefiční koncert pro Motýlek 2017

9.10.2017 / Zprávy / Martina Klausová

Legendární houslista Václav Hudeček a jeden z nejžádanějších klavíristů mladé generace Lukáš Klánský vystoupí ve čtvrtek 2. listopadu ve prospěch Komunitního centra Motýlek. 

Na programu budou díla Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, či Antonína Dvořáka. Slavnostním večerem provede patronka KC Motýlek Ester Janečková
Koncert se koná v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 11 - Háje a začíná v 18 hodin. 
Výtěžek koncertu je určen na financování ojedinělých služeb pro děti s mentálním postižením a autismem a sociálně znevýhodněné děti z Komunitního centra Motýlek.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Komunitní centrum Motýlek vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám. Snaží se být jim nablízku a poskytovat jim pomoc prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V Motýlku si mohou vybrat z mnoha aktivit, které dětem s postižením pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti k tomu, aby se mohly začlenit mezi vrstevníky. Našli tu své místo také rodiče s malými dětmi v náročné životní situaci a starší děti a mládež, které žijí v sociálně ohrožujícím prostředí.

V současné době Motýlek nabízí potřebným klientům tyto tři sociální služby podle zákona:

  • Centrum denních služeb navštěvují děti se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.); nabízí jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.
  • Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 22 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností.
  • Sociálně aktivizační služba většinou představuje dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.

    Motýlek