České loutkářství míří do UNESCO

12.1.2015 / Zprávy / Marek Šulc

Ministr kultury Daniel Herman schválil dne 19. prosince 2014 zápis dalších tří nemateriálních statků tradiční lidové kultury: České loutkářství – lidové interpretační umění, Technologie výroby modrotisku, Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze. Pro české loutkářství to znamená další krok k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).

Jsou to již dva roky, kdy bylo Východočeské loutkářství zapsáno na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Podnět k zapsání tohoto fenoménu iniciovalo Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství. Snahy byly završeny vydáním publikace „Živé dědictví loutkářství“, na které se podílelo i Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.

Tento úspěch motivoval ostatní kraje ke spolupráci, jejímž cílem je zapsání fenoménu českého loutkářství do reprezentativního mezinárodního seznamu UNESCO. Podmínkou je předchozí zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Tato podmínka byla tedy ke konci roku 2014 splněna.

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bude i nadále tuto iniciativu podporovat všemi prostředky, neboť je jedinečnou institucí pečující více než 40 let o materiální i nemateriální doklady tohoto fenoménu.