Pěvci Národního divadla pro Svatojakubské varhany

27.4.2018 / Zprávy / Martina Klausová

V sobotu 5. května od 18 hodin proběhne v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském benefiční koncert na podporu sbírky pro rekonstrukci největších pražských varhan. Na koncertě vystoupí přední pěvecké osobnosti Národního divadla - sopranistka Jana Sibera, tenorista Václav Sibera, barytonista Roman Janál. Na trubku bude hrát Jan Verner a na varhany Irena Chřibková,  titulární varhanice baziliky svatého Jakuba.

Chrámový prostor rozezní mnoho krásných árií a duchovních písní, např. Händelovy arie z oratoria Mesiáš, Schubertovo Ave Maria, Franckovo Panis angelicus, Verdiho Ave Maria, Mozartovo Ave verum, Bizetovo Agnus Dei, Dvořákovy Biblické písně a další.  Benefiční koncert se uskuteční v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě, Malá Štupartská 6. Prostředí nádherného barokního interiéru se skvělou akustikou zaručuje posluchačům jedinečný zážitek.

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Varhany v bazilice u sv. Jakuba jsou největší v Praze a druhé největší v České republice. Nástroj v roce 1705 postavil mistr Abrahám Stark z Lokte. Kromě doprovodu při liturgiích slouží varhany ke koncertům vážné hudby. Velmi oblíbené a navštěvované jsou v bazilice nedělní půlhodinky varhanní duchovní hudby a k očekávaným kulturním událostem roku tradičně patří Mezinárodní varhanní festival a další hudební cykly. „Pokud chceme zachovat plynulé pokračování všech koncertů varhanní hudby a zajistit doprovod bohoslužeb, je třeba najít dostatek finančních prostředků na jejich opravu,“ uvádí Irena Chřibková, titulární varhanice a ředitelka kůru baziliky sv. Jakuba v Praze.

Krásu a vysokou úroveň hudební produkce svatojakubských varhan se dnes daří udržovat díky pečlivému přístupu varhanářů. Sbírku organizuje Nadační fond Sancti Jacobi Organum. Podle zpracovaného projektu se rekonstrukce vzácného nástroje odhaduje nejméně na 10 milionů korun. Na speciálním nadačním účtu se pro svatojakubské varhany podařilo shromáždit zatím desetinu této sumy. Na opravu nástroje přispívají drobnými či většími finančními částkami nejen soukromé osoby, ale také podnikatelské subjekty. Podporovatelům na vyžádání vystaví Nadační fond potvrzení o daru nebo darovací smlouvu.