Best of Classic Praha 5.10.2015

5.10.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová
V pondělí 5. října se ve 20:00 na Classic Praha v rámci pravidelného Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha poslechnete Koncert pro dva klarinety a orchestr Es dur Františka Vincence Kramáře-Krommera.

Hudební vzdělání získal Kramář u svého strýce Antonína Matyáše Krommera v Tuřanech. Kolem roku 1785 odešel do Vídně a posléze do Maďarska, kde působil jako koncertní mistr a kapelník. Z této doby pochází první vydání jeho komorních skladeb. Roku 1795 se vrátil zpět do Vídně, kde získal místo houslisty ve dvorní kapele a roku 1815 se po smrti Leopolda Koželuha stal dvorním skladatelem a kapelníkem dvorní komorní hudby. Za života byl mnohokrát oceněn, na návrh Antonína Rejchy se stal čestným členem pařížské konzervatoře roku 1818, následovala čestná členství milánské konzervatoře a Filharmonického spolku v Benátkách, byl členem spolků přátel hudby v mnoha rakouských městech. Cestoval do Francie a Itálie, udržoval styky i s českým hudebním prostředím.
Jeho skladby vycházejí z J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena, výrazná je bohatá melodika často využívající české prvky a prvky romantismu. Je autorem zhruba 300 většinou instrumentálních děl. Složil přes 100 smyčcových kvartetů, několik kvintetů a trií, 5 symfonií a koncertů.
Jeho klarinetový koncert Es dur patří mezi oblíbená a často hraná klasická díla.

Hrát budou Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Sólisty doprovodí Pražský komorní orchestr řízený Liborem Peškem.