Samson a Dalila Camille Saint-Saënse

12.10.2015 / Koncert bez smokingu Best of Classic Praha / Martina Klausová

V pondělí 12. října v Koncertu bez smokingu Best of Classic Praha zazní slavná mezzosopránová árie francouzského skladatele Camille Saint-Saënse z opery Samson a Dalila.

Samoson a Dalila je operou s námětem ze Starého zákona o izraelském lidu, který touží po osvobození z područí Filištínů. Saint-Saëns chtěl původně tento námět zpracovat ve formě oratoria, ale na návrh básníka Ferdinanda Lemaira, kterého požádal o napsání libreta, téma nakonec zpracoval jako operu. Lemaire zveršoval příběh o Samsonovi a Dalile podle 16. kapitoly Knihy soudců. Oba tvůrci opery se nezabývali detaily příběhu, protože počítali se všeobecnou znalostí Bible.

Známý silák Samson, vůdce Hebrejců, zabije místodržícího v Gaze a tím vzbudí v celém nepřátelském vojsku panický strach. Filištínský velekněz boha Dagona využije nenávisti krásné Dalily vůči Samsonovi ve společném boji proti Hebrejcům. Dalila musí zjistit tajemství síly izraelského vůdce. Samson omámen půvaby krásné a vychytralé ženy prozradí své tajemství – jeho síla spočívá v dlouhých vlasech. Dalila odstřihne sedm pramenů vlasů a nepřemožitelný Samson je Filištíny oslepen a uvězněn. Když má v chrámu pokleknout před oltářem filištínského boha Dagona, prosí svého boha Jehovu o bývalou sílu, aby pomstil sebe a svůj lid. Zlomí nosné sloupy a hroutící se chrám pohřbí jeho i Filištíny.

V pondělí 12. října zazní slavná árii Dalily a poté eště další árie z této opery. Koncert bez smokingu doplní árie z opery Adriana Lecouvreur Francesca Cilei, tři scény z Bizetovy Carmen, árie z opery Italka v Alžíru Gioacchina Rossiniho a večer uzavře árie z operety Netopýr Johanna Strausse ml.

Zpívat bude Marina Domašenko, doprovodí ji Ruská filharmonie, řídí Constantine Orbelian.