Opustím-li Tě, nezahynu

18.11.2018 / Slavná auditoria / Martina Klausová

„Opustíš-li mě, nezahynu, opustíš-li mě, zahyneš...“ Když Viktor Dyk adresoval za první světové války toto poselství ve verších z rakouského vězení, netušil, jak může být později, za různých režimů, zneužíváno. Žádal tehdy – pravda, poněkud pateticky – české poslance ve Vídni, aby už nepoklonkovali mocnářství, jehož rozklad prozíravě tušil. Neměl však na mysli výhružné vydírání. Takové, jímž nejenže byla za minulé doby častována naše diaspora, ale jaké okrajově zaznělo i v novoročním prezidentském projevu 1. ledna 2011. 
V českých dějinách a v rámci české hudby 20. století existuje muž, který by na zmíněný citát mohl právoplatně replikovat. Větou, konstatováním znějícím naopak takto: „...opustím-li tě, nezahynu...“ Anebo, jak to Rafael Jeroným Kubelík prý skutečně v určitou chvíli formuloval, „...opustil jsem vlast, abych neopustil národ.“

A právě Rafaelu Kubelíkovi se bude věnovat Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 19. listopadu v 19:00, reprízy na čtvrtek 22.11. ve 22:00 a sobotu 24.11. v 10:00.