Ostrov andělů, ostrov hudby

19.5.2019 / Slavná auditoria / Martina Klausová

Když se ve Velkém sále paláce Žofín rozezní hudba, má divák v hledišti několik možností, jak ji vnímat. Jistěže může, tak jako všude, zavřít oči a opájet se tóny, přicházejícími z pódia. Zajímavější je ovšem zabloudit pohledem do mušle, jak se prostoru jeviště pro jeho tvar přezdívá. Ale nejpodnětněji působí pohled vzhůru, do dřevem obkládaného stropu nad mohutným lustrem. Tam odtud totiž na diváka shlížejí z dobových fresek andělé … Jako by tím mimoděk odkazovali na jeden z názvů, pod nímž byl nynější Slovanský ostrov v minulosti znám.

Vždyť se mu neříkalo jen Barvířka kvůli tomu, že se tam zhruba před dvěma staletími přistěhovali barvíři kůží. Anebo Šítkovský podle mlynáře Jana Šítka, jenž ostrov na čas vlastnil, což dodnes připomíná svým názvem věž, tyčící se na jižním okraji kousek od Jiráskova mostu. Přechodně se tato romantická část Prahy, vystupující z vody kousek od Národního divadla, stala majetkem muže jménem Engel. A právě podle něj se ujalo vzletné pojmenování, dnes už bohužel zapomenuté. Andělský ostrov či dokonce Ostrov andělů.

A právě na Žofín nás zavede Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 20. května v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 23.5. ve 22:00 a v sobotu 25.5. v 10:00.

Partnerem pořadu Slavná auditoria je Opera+.