Život s hvězdami

11.8.2019 / Slavná auditoria / Martina Klausová

Osobní příběhy velikánů české hudby 20. století jsou povětšinou nejen jejich osobními osudy, ale – v drtivé většině případů – i výpovědí o době, ve které žili. To, čím prošli, co je utvářelo, co museli řešit a jak přitom hledali sami sebe, bývá pozoruhodným svědectvím. Střípkem do mozaiky, kterou zde uplynulé století pozvolna, kamínek po kamínku, vytvářelo. Do této kategorie patří též klikatá životní pouť muže, jenž se zařadil mezi největší české mistry taktovky. Dirigenta Karla Ančerla.

Jeho pomyslná niť, natažená mezi kolébkou a hrobem, se napjala mezi vesničkou Tučapy a metropolí Toronto. A že byla skutečně plná napětí, dosvědčují klíčové zlomy v Ančerlově životě. Některé vyvolal sám, například ještě jako mladík za studií. Jiné mu připravil největší válečný konflikt v dosavadních dějinách, který jej málem semlel jen pro jeho rasový původ. Z tohoto zážitku následně vyplynul občanský postoj Karla Ančerla.  Spíš než odsuzovat je záhodno jej pochopit. Jednak v souvislostech. A také proto, že dirigent svůj politický přehmat z mládí poté nesčetněkrát odčinil. Svou prací i svým názorovým vývojem. A nakonec dokonce tím, že se kvůli politice dobrovolně zřekl domova.

Více vám o životních peripetiích Karla Ančerla prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 12. srpna v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 15.8. ve 22:00 a v sobotu 17.8. v 10:00.