Co poslouchá dirigent Marek Šedivý ?

13.5.2015 / Z archivu osobností / Martina Klausová

Dalším Hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archívu osobností je dirigent a klavírista Marek Šedivý.

Dirigent Marek Šedivý (nar. 1987 v Praze) debutoval v roce 2009 na Chopinově festivalu v Mariánských lázních ještě v době studií na Pražské konzervatoři. Jako posluchač ve třídách Hynka Farkače, Miriam Němcové a Miroslava Košlera absolvoval v roce 2010 vystoupením v Rudolfinu, kde dirigoval Dvořákovu Symfonii č. 9 „Z Nového světa“ u příležitosti 200. výročí založení Pražské konzervatoře. Během studií se rovněž účastnil mistrovských kurzů např. u Kennetha Kieslera (University of Michigan) či Vladimira Ponkina (Moskevská konzervatoř). V současné době studuje magisterský program v oboru dirigování na Akademii múzických umění v Praze.

V České republice spolupracuje např. se Symfonickým orchestrem Hlavního města Prahy, PKF – Prague Philhamonia, Haasovým komorním orchestrem či Severočeskou filharmonií Teplice a vystupuje na domácích hudebních festivalech.
Po svém debutu se Symfonickým orchestrem Hlavního města Prahy v lednu 2014 byl přizván k další spolupráci - u příležitosti oslav Roku české hudby dirigoval koncert z děl Josefa Suka. V nadcházející sezóně provede obě řady Slovanských tanců Antonína Dvořáka při Novoročním koncertu FOK 1. ledna 2015 ve Smetanově síni Obecního domu.
Mezi nejnovější zahraniční zkušenosti Marka Šedivého patří uvedení baletu Orpheus Igora Stravinského na festivalu Internationale Gluck Opern Festspiele 2014. Baletní a zejména operní hudbě věnuje Marek Šedivý velkou pozornost a již několik let rozšiřuje své zkušenosti v Čechách i v zahraničí. V nejbližší době se bude Marek Šedivý podílet na produkci baletu Spartakus A. Chačaturjana, který uvede 15. listopadu 2014 Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
Jako dirigent se Marek Šedivý soustředí na domácí a zahraniční klasicko-romantický repertoár, přičemž dominuje symfonická a operní hudba. Současně se věnuje i soudobé hudbě a velkou pozornost věnuje zejména současné generaci českých skladatelů (např. Jan Ryant-Dřízal, Martin Hybler nebo Jiří Kabát).
Marek Šedivý je rovněž klavíristou a vyhledávaným komorním hráčem. Hru na klavír studoval u Martina Ballýho a absolvoval řadu mistrovských kurzů doma i v zahraničí (např. u I. Klánského, J. Hlinky, J. M. Huizinga či M. Raekallia). Pravidelně vystupuje s houslistou Jakubem Fišerem. V roce 2012 vydali společné CD s houslovými sonátami C. Francka, C. Debussyho a F. Poulenca. Rovněž nahrávají pro Český rozhlas. Mezi další komorní partnery patří např. houslista a violoncellista Josef a Petr Špačkovi, se kterými absolvoval koncertní turné po Japonsku.

Premiéru pořadu vysíláme ve čtvrtek 14. května v 19:00 hodin, reprízy v pátek 15. 5. ve 12:00 hodin a v úterý 19. 5. ve 22:00 hodin.