Alegorie pevné křehkosti

Meet Factory vystavuje díla M. Skalického

Minulost, současnost a vlastní kreativitu dokázal mladý výtvarník Martin Skalický propojit v technice vytváření svých uměleckých objektů. Prohlédnout si díla, na jejichž počátku stála nečekaná náhoda, mohou návštěvníci Galerie Kostka v Meet Factory na výstavě s názvem Martin Skalický: Alegorie do 9. ledna 2022.

Plastiky Martina Skalického překvapí každého, ať už zná letmo či dokonale historické sochařské formy. Svou náhodně objevenou uměleckou technikou jim vlévá nový život, který navíc na výstavě v Galerii Kostka získává další rozměr působením hry světla a stínů.

K objevu nové techniky došel Martin Skalický v r. 2017, kdy pracoval jako restaurátor sochařské výzdoby budovy bývalého augustiniánského kláštera, dnes Místodržitelského paláce v Brně a jednoho ze sídel Moravské galerie. Jednalo se o výzdobu štítu s téměř dvoumetrovými barokními sochami andělů. Během restaurování se ukázalo, že se kámen příliš drolí a bylo tudíž nutné vytvořit kopii. Proto byla vytvořena nová forma, z níž vznikl betonový odlitek. Použitou formu pak čekal stejný osud, jako mnohých dalších: vyhození anebo uskladnění na hromadu mezi další zaprášené formy. Skalického, který měl v té době za sebou již několik ne zcela vydařených pokusů s prací s textilem, tehdy napadlo vyložit formu textilií. Látku nejdříve zalil laminem (až později přešel na technologicky vhodnější pryskyřici).

Ani v této technice nezapřel Martin Skalický (*1976), že jeho tvarosloví vychází z figurativního sochařství. Od dob studií prošel několika uměleckými etapami od hyperrealistických soch přes více experimentální díla propojující „vysoké umění” v podobě klasicistního tvarosloví s „nízkou” kulturou kýčovitých objektů, motivů z pornočasopisů anebo s levnými každodenními předměty. Je to ale právě K výrazné stylové proměně došlo až v posledních letech i díky jeho novátorské technice s jasným rukopisem.

Skalický v duchu postmoderny propojuje minulost se současností, trvanlivost s křehkostí, krásu s ošklivostí, vážný, existenciální výraz s humorem a ironií. Měkký textilní materiál v podobě starých prostěradel, utěrek a hadrů (i zde se projevuje Skalického obliba předmětů denní potřeby) přejímá díky autorovi tvar původních odlitků. V instalaci pro Galerii Kostka posouvá Skalický svůj experimentální přístup ještě o stupeň dále, když do hry tvarů a forem zapojuje světelný zdroj. Výsledkem jsou esteticky působivé, rafinované a svým výrazem monumentální plastiky.

Foto: Martin Skalický (výřez)

Podcast