Classic Praha podporuje 1000 statečných

16.2.2015 / Další / Martina Klausová

V roce 1990 vznikla nadace „Národ dětem“, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, a to jak nákupem zdravotnické techniky, léků, ale i financováním výzkumu léčby onkologického onemocnění a v neposlední řadě i zlepšením prostředí, ve kterém léčba dětských pacientů probíhá.

Ročně v ČR onemocní cca 350 dětí zhoubným nádorem, který je v tomto věku druhou nejčastější příčinou smrti. U dětí mají nádorová onemocnění podstatně rychlejší a drastičtější průběh a velmi často znovu metastázují. Léčba je prováděna kombinací chemoterapie, operací a ozařováním. Bohužel ale vzhledem k dětskému citlivému organismu nelze aplikovat další léčebné metody, které bývají zpravidla úspěšné u dospělých jedinců. Je tedy třeba zaměřit se na vývoj nových metod, nových způsobů léčby a na výzkum dětských nádorových onemocnění jako takových. Tyto studie však nejsou farmaceutickými firmami podporovány. Skupina dětských pacientů je vzhledem k velikosti naší země pro farmaceutické společnosti nezajímavá. Je tedy třeba financovat tyto studie jinak. Jak? Například z projektu 1000 statečných.

Jak tento projekt funguje, jaký má cíl a jak se vy sami můžete zapojit, se dozvíte v rozhovoru s prof. MUDr. Janem Trkou Ph.D., který na Classic Praha budeme vysílat v úterý 17. února v 18:30, v neděli 22.2.ve 12:30 a v pátek 27.2. v 10:30.

Více též na 
1000 statečných
Národ dětem