Děkujeme hudbou: sledujte náš Vánoční koncert

Vánoční poděkování posluchačům Classic Praha, uživatelům Seznam.cz i všem příznivcům krásné hudby.

Užijte si sváteční čas s krásnou hudbou prostřednictvím mimořádného vánočního koncertu, který pro vás připravili rádio Classic Praha, Seznam.cz a Svátky hudby v Praze.

Jedná se o Vánoční koncert z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, na němž účinkují přední český houslista Václav Hudeček, sopranistka Nikola Uramová, varhanice Eva Bublová a Barocco sempre giovane (Iva Svobodová Kramperová - housle, Vít Chudý - housle, Jakub Čepický - viola, Matěj Štěpánek - violoncello, Jan Prokop - kontrabas, Jan Hron - theorba, kytara).

Tento speciální koncertní projekt je vyjádřením díků posluchačům, příznivcům, klientům a přátelům za spolupráci, trpělivost a podporu i v dobách, které kultuře ani podnikání příliš nepřejí. Cílem koncertu je prostřednictvím hudebního poděkování rozeznít vaše domácnosti poselstvím o naději a vzájemné blízkosti.

V programu zazní hudba Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Jakuba Jana Ryby, Adama Václava Michny z Otradovic, Franze Schuberta, Johanna Pachelbela a Franze Xavera Grubera.

Úvodní slovo: Marek Šulc, hudební ředitel Classic Praha.
Sváteční zdravice: Eva a Václav Hudečkovi.

Hudečkovi.jpg

Foto: Radek Hrabě

Podcast