Exkluzivní Koncerty bez smokingu

18.4.2016 / Další / Martina Klausová

Na fotografii: Kateřina Chroboková (foto: Tomáš Nosil)

V měsíci dubnu pro vás rádio Classic Praha připravilo dva exkluzivní páteční Koncerty bez smokingu s novými nahrávkami hudebního vydavatelství Supraphon.

V pátek 22. dubna ve 20 hodin zazní komplet klavírních trií Bohuslava Martinů, který skýtá jedinečný vhled do vývoje jeho neustále se proměňující hudební řeči od 30. do 50. let. Je to ostatně i výpověď o samotném skladateli jako člověku a o jeho myšlení. Hned první pětivětá triová skladba Cinq pièces brèves z roku 1930 byla napsána lehkou rukou a vznikla v pouhých deseti dnech. Jsou zde poprvé slyšet neobarokní tendence, pro pozdější hudbu Martinů tak příznačné. Následující Bergerettes vyznívají s překvapivou líbezností – uvědomíme-li si, že dílo vzniklo v únoru 1939, měsíc před vyhlášením Protektorátu, půl roku před vypuknutím války... Poslední dvě klavírní tria komponovaná v 50. letech už nesou všechny prvky zralé hudební řeči autora. Trio č. 2 z února 1950 patří k vrcholům skladatelova neoklasického období. Strukturou komplikovanější Trio č. 3 (označované též „Grand trio“) má koncertantní ráz. Kompletní nahrávce Martinů trií dalo vzniknout renomované Smetanovo trio, jež mistrně rozeznívá všechny barevné odstíny od lehkosti po širokou lyrickou kantilénu pozdního Martinů.
Smetanovo trio za tuto nahrávku hned po jejím vydání získalo několik prestižních ocenění. I o tom a samozřejmě i o nahrávce jako takové více prozradí v rozhovoru před Koncertem bez smokingu členka Smetanova tria klavíristka Jitka Čechová.

V pátek 29. dubna představí Classic Praha ve 20:00 CD s názvem KATT. Protagonistkou nahrávky je Kateřina Chroboková, které na CD hraje na varhany a také zpívá. KATT je živel, který boří zdi, především ty žánrové. Studium na prestižních školách a spolupráce s vynikajícími orchestry jí přivedly k mistrovské interpretaci autorů od Bacha po mladé skladatele její generace. Její intuice a fascinace zvukovými možnostmi ji pak dovedly ještě dál – k vlastní tvorbě a posléze i vlastnímu hlasu. Inspiraci čerpá ve zpěvech nejstarších křesťanských tradic, v sakrální architektuře i v atmosféře okamžiku. Můžete tedy pozorně poslouchat Bacha, Messiaena a Pärta skvěle a osobitě interpretované na znamenitých čtyřmanuálových varhanách baziliky v nejstarším lucemburském městě Echternachu, kde nahrávka vznikla, ale můžete také přijmout pozvání do příběhu a být svědkem fascinujícího hledání.
I s Kateřinou Chrobokovou si budete moci před Koncertem bez smokingu poslechnout rozhovor, který natočila Martina Klausová.

Smetanovo trio foto: Richard Sklář

CD ametanovo trioCD KATT