Exkluzivní večer s Pavel Haas Quartet

15.10.2017 / Další / Martina Klausová

Sedm let po triumfu s Dvořákovými kvartety (Gramophone Award „Nahrávka roku“) se Pavel Haas Quartet vrací k hudbě Antonína Dvořáka. Pro hudební vydavatelství Supraphon natočil PHQ Klavírní kvintet č. 2 A dur, op.81 a Smyčcový kvintet Es dur, op. 97.

Pro nahrávku kvintetů přizval dva hosty: izraelského pianistu Borise Giltburga (vítěz soutěže Královny Alžběty 2013) a zakládajícího člena Pavel Haas Quartet Pavla Nikla. Houslistka Veronika Jarůšková k tomu poznamenala: „Vzniklo to čistě z přátelství – hudebního a uměleckého. Boris Giltburg je naše spřízněná duše. Poprvé jsme se setkali před třemi lety v Holandsku a právě tam už jsme společně hráli Dvořákův Klavírní kvintet. Hned při tom prvním společném hraní jsme pochopili, že si naprosto skvěle rozumíme.“ Violoncellista Peter Jarůšek ještě dodal: „Není to jen hudební propojení, ale i lidské. Jsou to vlastně spojené nádoby. Máme silný kamarádský vztah a do budoucna bychom společně rádi hráli i jiné kvintety, nejen Dvořákův. Osobně bych to nové album nazval jako přátelské setkání nad krásnou hudbou.“

Druhý Dvořákův klavírní kvintet vznikl na skladatelově milovaném letním sídle Vysoká na sklonku léta 1887 a je dokladem vrcholného mistrovství a kompoziční suverenity. Hlavním podnětem ke kompozici díla mohla být skutečnost, že se Dvořák nedlouho předtím zabýval revizí některých svých děl z mládí, mj. svého prvního klavírního kvintetu z roku 1872, a snad se nyní rozhodl vytvořit jakýsi jeho zralejší protějšek. Klavírní kvintet č. 2 byl poprvé proveden 6. ledna 1888 na jednom z koncertů Umělecké besedy v pražském Rudolfinu. A premiéra díla se setkala s velmi kladnými ohlasy ze strany kritiky.

Smyčcový kvartet Es dur , op 97 je po Novosvětské a Americkém kvartetu je skladatelovou třetí skladbou vzniklou na americkém kontinentu. Kromě inspirace hudbou indiánů kmene Irokézů, s níž se Dvořák setkal v létě 1893 ve Spillville, je např. 3. věta postavena na tématu, jež zvažoval jako možnou novou americkou hymnu. Premiéra kvintetu se odehrála 12. ledna 1894 v New Yorku v interpretaci Kneislova kvarteta a Maxe Zacha u druhé violy. V Praze bylo dílo poprvé hráno 10. října 1894 v podání Českého kvarteta a Ferdinanda Lachnera. Téhož roku také vyšlo tiskem u nakladatelství Simrock.

Toto album hudebního vydavatelství Supraphon vychází v pátek 20. října 2017 a Classic Praha je nabídne právě tento večer ve 20 hodin v mimořádném Koncertu bez smokingu. Bonusem bude rozhovor s protagonisty PHQ, který s ním o této nové nahrávce natočil Marek Šulc.