Exluzivní večer s Czech Ensemble Baroque

28.10.2019 / Další / Martina Klausová

Páteční večer 1. listopadu bude na Classic Praha patřit zbrusu nové nahrávce renomovaného českého souboru Czech Ensemble Baroque, která přináší dva po 250ti letech objevené žalmy českého skladatele Františka Xavera Richtera. Nahrávka vyšla u hudebního vydavatelství Supraphon 25.října 2019.

Pro 60letého Franze Xavera Richtera, tehdy ve Francii etablovaného skladatele moravského původu, bylo pařížské jaro 1769 zcela výjimečné. Když se o dva roky dříve přihlásil do skladatelské soutěže, kterou pořádala významná koncertní instituce Concert spirituel, chtěl se patrně ucházet o některé hudebnické zaměstnání v Paříži. Zadáním byla kompozice velkého moteta ("motet á grand choeur" zahrnující sled árií, ansámblů a sborů) na latinský text žalmu 136 Super flumina Babylonis. I když se Richter v soutěži neumístil, jeho kompozice vzbudila velký zájem a 28. března 1769 byla v rámci Concert spirituel premiérována v Tuilerijském paláci v největším sále tehdejší Paříže. O necelý měsíc později Richter nastoupil na prestižní místo ředitele kůru štrasburské katedrály. Moteto Super flumina v jeho volbě sehrálo bezesporu významnou roli.

Nahrávku tohoto moteta doplnňuje další skladatelovo dílo – a sice třetí – f moll - z trojice zhudebnění kajícího žalmu 50 Miserere mei Deus, určená pro temné hodinky, noční liturgii velikonočního tridua. Tato trojice vznikla v skladatelových prvních štrasburských letech – tedy 1770-73. 

Nahrávka zazní v rámci Koncertu bez smokingu ve 20 hodin a v úvodu večera zazní ještě rozhovor, který s uměleckým vedoucím a dirigentem souboru Romanem Válkem natočila Martina Klausová, v němž zazní další zajímavosti ohledně vzniku těchto Richterových děl.

Super flumina