Jitka Čechová a Bedřich Smetana

14.7.2015 / Další / Martina Klausová

V pátek 17. července ve 20 hodin v Koncertu bez smokingu na Classic Praha představíme mimořádný Smetanovský komplet, který přední česká klavíristka Jitka Čechová natočila pro hudební vydavatelství Supraphon.

Jitka Čechová v průběhu několika let důkladně zmapovala Smetanovo klavírní dílo a natočila pro hudební vydavatelství Supraphon zcela ojedinělou řadu sedmidílného souboru, který přináší nejkompletnější nahrávku klavírního díla Bedřicha Smetany. Díky jejímu nasazení a bezchybné interpretaci tak máme příležitost ocenit tuto pozoruhodnou a nedoceněnou vrstvu Smetanova díla v kontextu největších klavírních skladatelů 19. století.
Skladby pro sólový klavír tvoří podstatnou část Smetanovy tvorby z 40. a 50. let 19. století. Počínají prvními skladbami z doby dětství i gymnaziálních studií, později je řada z nich spojena s jeho aktivitou jako učitele hry na klavír v podobě didaktických skladeb a úprav přímo či nepřímo určených pro výuku. Z hlediska typu skladeb sledoval Smetana několik linií. Jednou z hlavních byla stylizace dobového společenského tance, zejména polky. Druhou linií byly romantické, v podstatě salónní drobné skladby řazené do volných cyklů (Bagately a impromptus, Šest charakteristických kusů, Lístky do památníku, Črty…), často věnované Smetanovým žákům, známým nebo hudebním idolům.
Další skladby pak vznikaly v souvislosti se Smetanovou dráhou koncertního klavíristy: pro tento účel vypracovával virtuózní klavírní transkripce, kadence do klavírních koncertů i samostatné skladby.
Ke klavírní tvorbě se Smetana vrátil až po ohluchnutí ve dvou zralých cyklech završujících oba jeho dřívější tematické okruhy - Sny a Lístky do památníků. Na svou snahu o umělecké využití a zušlechtění českého (polo)lidového tance pak skladatel navazuje ve dvou řadách Českých tanců.

V pátek 17. července na Classic Praha zazní  obě řady Smetanových Českých tanců a cyklus doplní Bettina polka, polka Venkovanka, Andante f moll a Romance g moll.
Bonusem je rozhovor, který s Jitkou Čechovou o tomto projektu natočila Martina Klausová, ve kterém interpretka nabídne svůj vlastní pohled na práci na tomto kompletu.

ČechováČechováČechová