Knižní novinky v lednu 2020

27.1.2020 / Další / Martina Klausová

Julia Boydová: Cestovatelé ve třetí říši
Autorka se snaží zodpovědět otázku, zda současníci mohli pochopit podstatu nacionálního socialismu, čelit vlivu nacistické propagandy a tušit holokaust. Vychází ze zpráv očitých svědků, cizinců, kteří zemi především ve 30. letech navštívili a které Hitlerovo Německo z mnoha důvodů fascinovalo. Ze zkušenosti těchto cestovatelů, studentů, politiků, diplomatů, vědců, novinářů, umělců i prostých turistů, mezi nimiž najdeme např. Knuta Hamsuna, Charlese Lindbergha nebo Samuela Becketta, vychází barvitý obraz tzv. třetí říše -  od nenápadných, ale varovných počátků, přes vrchol moci až po konečný zánik.

Tim Powers: Brány Anubisovy
Brendan Doyle, odborník na dílo básníka devatenáctého století Williama Ashblesse, přijme pozvání výstředního milionáře, aby skupině cestovatelů v čase posloužil jako odborný průvodce. Dostane se do roku 1810 a je unesen do špinavých uliček Londýna, kde temné a nebezpečné síly dobře znají tajemství bran času, ve kterých se ztratí. Zapleten do vražedných intrik mezi znepřátelenými bandami žebráků a pronásledovaný egyptskými čaroději Doyle kupodivu všechna nebezpečenství přežívá. A dozvídá se o tajemném básníkovi Ashblessovi mnohem víc, než by kdy považoval za možné… Spisovatel Tim Powers stvořil jeden z nejvěhlasnějších románů na pomezí science fiction a fantasy, kde mísí literární historii, templářské rytíře, egyptskou magii a prazvláštní přehlídku skutečných i fiktivních postav v originálním příběhu o cestování v čase.

Arthur Machen: Temnota nepomíjí
Výbor z hororových povídek velšského spisovatele, kočovného herce, novináře, překladatele a okultisty. Není tedy divu, že psal především hororové povídky.

Eli Maor: Hudba v číslech, čísla v hudbě aneb Od Pythagora k Schoenbergovi
Autor se věnuje vztahům mezi matematikou a hudbou. Zkoumá, jak lze uplatnit matematický aparát v hudbě a naopak. Věnuje se matematickému popisu vztahů mezi jednotlivými tóny, systémům ladění a jejich historickému vývoji. Píše o snaze matematiků a fyziků přesně popsat pohyb struny, prostor věnuje i zkoumání vzniku a povahy zvuku a jeho přenosu. Jinou oblastí, kde se projevují matematické zákonitosti, jsou rytmické poměry v hudbě, ale ani u nich paralely mezi matematikou a hudbou nekonči. Jakožto znalec matematiky a milovník klasické hudby zná autor obě oblasti detailně a čtenáře dokáže svým zájmem nakazit; a dělá to s podmanivou lehkostí.

Ester Stará a Milan Starý: Až se ucho utrhne
Kolik kuchařů přesolí kaši? Kdy si oblékáme železnou košili? A co je to vůbec dišputát?  Autorská dvojice Ester Stará a Milan Starý připravila průvodce po známých i neznámých příslovích a každé z nich doprovodila krátkým výstižným komiksem. Knížka je určena nejen dětem, jimž pomůže porozumět jazyku a rozšířit si slovní zásobu, ale i každému, kdo má rád češtinu, její malebnost a zákruty.

Thomas Harris: Hannibal - zrození
Kniha o doktoru Hannibalu Lecterovi, geniálním kanibalovi, který radil ve filmu a knize Mlčení jehňátek ze své vězeňské cely krásné agentce Clarice Starlingové, jak dostat šíleného zabijáka se zálibou stahovat své oběti zaživa z kůže. Odkud ale Hannibal pocházel, co zažil a prováděl, než skončil na doživotí za mřížemi?  A co v něm probudilo touhu po lidském mase?

Jiří Peňás: Výpravy pro starší a pokročilé
Soubor cestopisných esejů novináře Jiřího  Peňáse, které psal každý týden do časopisu Týdeník Echo. V textech se prolínají osobní zážitky s historií, dějiny umění s politikou a romantika s humorem - většinou hořkým a melancholickým.

Zmizelá Praha
Další kniha z ediční řady nakladatelství Paseka, která vychází již od roku 2002 a která zachycuje měnící se Prahu v průběhu času. Přináší fotografie dnes již zaniklých nebo proměněných míst. Předchozí díly se věnovaly například městskému centru, zmizelým továrnám a tramvajovým tratím, proměnám nábřeží po povodních. Nejnovější díl Zmizelá Praha - vesnice, usedlosti a dvory zachycuje Motol, Stodůlky, Vokovice nebo Ruzyně. Čtvrti, které dnes vnímáme jako samozřejmou součást Prahy. Tam, kde dnes stojí nemocnice, letiště nebo sídliště, byly ale dříve vesnice, hospodářské dvory, návsi, sady a kostelíky.  Z publikace na čtenáře dýchne poklid a také trochu nostalgie na časy dávno minulými.