Koncerty bez smokingu s Českou filharmonií

25.10.2016 / Další / Martina Klausová
Poslední říjnový páteční a první listopadový páteční večer budou na Classic Praha opět po čase patřit exkluzivním Koncertům bez smokingu s novými nahrávkami - tentokrát nejnovějšími snímky České filharmonie.

Před uvedením obou děl si můžete poslechnout exkluzivní rozhovor pro posluchače rádia Classic Praha, který o vzniku nových nahrávek natočil s ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem Marek Šulc.

V pátek 28. října ve 20 hodin zazní při příležitosti Státního svátku komplet Slovanských tanců Antonína Dvořáka.
Když významný berlínský hudební vydavatel Simrock vydal roku 1878 na popud Johannesa Brahmse Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, setkaly s mimořádným ohlasem. Zkušený obchodník vytušil v neznámém českém autorovi výrazný komerční potenciál a vyzval skladatele k vytvoření cyklu čtyřručních klavírních skladeb v podobném duchu; čtyřruční klavírní hra byla tehdy oblíbenou zábavou v měšťanských salonech a poptávka po nových skladbách byla vždy zaručena. Simrock žádal české tance, které měly být protějškem tehdy již proslulých Brahmsových Uherských tanců. Objednávka našla u Dvořáka živou odezvu a skladatel se vzápětí pustil do práce. Celý prvotní náčrt díla byl prací snad jen několika hodin, celá kompozice pak zabrala tři týdny. Během této práce však již zřejmě naplno pracoval skladatelův mimořádný smysl pro orchestrální zvuk, takže souběžně s klavírní podobou Tanců začala vznikat i jejich orchestrální verze. 
Klavírní verze první řady Slovanských tanců vyšla u nakladatelství Simrock již v srpnu 1878 a Simrock chtěl po úspěchu první řady svůj úspěšný obchodní tah zopakovat. Přemlouval Dvořáka ke kompozici druhé řady a naléhal tak dlouho, až skladatel kapituloval a s osmiletým odstupem se pustil do nové série. 
Mimořádný úspěch Slovanských tanců významně přispěl k Dvořákovu evropskému věhlasu a česká i světová hudba v nich získala dílo nevyčíslitelné ceny.
Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka.

V pátek 4. listopadu pak ve 20 hodin uvedeme na Classic Praha Symfonii č. 6 h moll "Patetickou" a fantastickou předehru na Shakespearovy motivy Romeo a Julie Petra Iljiče Čajkovského. Stane se tak de facto v předvečer výtočí autorova úmrtí, které připadá na 6. listopadu.
Málokteré dílo je opředeno tolika legendami jako je Čajkovského Symfonie č. 6 h moll. Pár dní po premiéře, kterou sám dirigoval, skladatel zemřel. Už to vrhá na dílo myšlenku jakéhosi posledního autorova odkazu, zvláště když jde o kompozici zcela originální a velmi hlubokou. Navíc byla vždy hledána příčina nečekané smrti skladatele plného sil a plánů. Ať už to ovšem bylo se smrtí Petra Iljiče Čajkovského jakkoliv, faktem je, že jeho 6. symfonie je dílem mimořádně závažným a tragickým. Patetická symfonie je jedním ze základních děl světové hudební literatury a patří k tomu nejniternějšímu, co bylo kdy v hudbě vytvořeno.  na nečekané smrti skladatele plného sil a plánů.
Shakespearovským příběhem zmařené lásky Romea a Julie se zabývali mnozí hudební skladatelé. V ruské hudební kultuře mu věnovali pozornost Petr Iljič Čajkovskij a Sergej Sergejevič Prokofjev. Zatímco Prokofjev vyjádřil svůj vztah k námětu „jevištním“ způsobem ve slavném baletu, Čajkovskij volil formu fantazijní předehry.
Čajkovského hudba zazní v podání České filharmonie, kterou bude řídit Semjon Byčkov.

Byčkov Foto: Petra Hajská