Kontakt barev na Vyšehradě

8.12.2016 / Další / Filip Sychra

Na realizaci výstavy s názvem Argišt Alaverdyan: Kontakt, která prezentuje dílo vybraného nadaného studenta vysoké umělecké školy, se podílí Hlávkova nadace. Výstavu můžete navštívit od 9. 12. do 22. 12. 2016 v Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní).

Diplomant Argišt Alaverdyan je posluchačem 6. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, malířského ateliéru prof. Martina Mainera. Narodil se v r. 1991 v Arménii, ale od roku 1993 žije v České republice. V l. 2007-2011 absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze. V současné době je posluchačem posledního diplomového 6. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, v ateliéru Malba IV prof. Martina Mainera. V r. 2011-12 prošel ateliérem Klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana a v r. 2015-16 ateliérem Malba II doc. Vladimíra Skrepla. Vystavuje od r. 2013. Jeho práce byly mimo jiné představeny v rámci projektů Přirozený svět (2016, Prague House, Brusel) nebo Nultá generace (2016, Jihlava).

Arménský malíř se v pracích z posledních dvou let (2015-2016) kontinuálně zabývá abstraktním malířským výrazem. Východisko nalézá ve dvou základních zdrojích. Prvním jsou racionální systémy deskových her, jejichž systematičnost a herní principy si vyžádaly specifickou podobu vizuality (soubor Board games, 2015). (Autor je mimo jiné náruživý šachista.) Druhým východiskem je potom arménská knižní malba (miniatury), především to, jak ve svém tradičním založení pracuje s barvami a jejich vztahy (mezi plochami i ve vztahu k linii a obrysové kresbě). Obě východiska nejsou pro tvorbu Alaverdyana nijak fundamentální, přirozeně se však váží k principu, jakým vnímá obraz a jeho konstituci.

Základní geometrický rozvrh obrazu funguje jako osnova. Tvarosloví volně přejaté ze stolních her umožňuje členit obrazovou plochu, která zakládá svébytně formulovaný malířský problém: jak řešit barevné vztahy vzniklé tímto racionálním rozvrhem? Autor nakonec, jak sám říká, řeší „v podstatě tradiční malířské problémy“, kterými jsou kompozice, objemy, iluze prostoru, linie, plochy a především barva.

Jednotlivé pracovní fáze, které formují obraz, si autor fotografuje. Snímky mu pomáhají nacházet optimální barevné vztahy, budovat barevná rozhraní, která nelze odvodit z přírodní skutečnosti. Výsledek by měl být co nejvíce „fotogenický“.

Odehrává-li se Alaverdyanova práce s obrazem v deklarovaném „pnutí mezi konceptem a malířských procesem“, pak je to „dotýkání“. Odtud také název výstavy – Kontakt. Jejím kurátorem je Petr Vaňous.