Mimořádný večer s Janáčkovou hudbou

22.9.2015 / Další / Martina Klausová

Koncert bez smokingu na Classic Praha bude v pátek 25. září určen všem milovníkům krásných lidových písní a lidové poezie. Ve speciálním Koncertu bez smokingu, který jsme připravili ve spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon zazní zbrusu nová nahrávka Ukvaldské a Moravské lidové poezie v písních z pera skladatele v tomto ohledu nad jiné – Leoše Janáčka.

Folklorní písňový fond tvoří významnou součást kulturního dědictví každého národa. Lidové písně působí na člověka hloubkou a opravdovostí vyjadřovaného obsahu. Reflektují nejrůznější a nejdůležitější momenty lidského života všedních i svátečních dnů.

Je známo, že mezi hudební skladatele nacházející inspiraci v lidově hudbě patřil právě Leoš Janáček. Byl doslova okouzlen moravskou lidovou písní, tancem i instrumentální hudbou, hudebně folklorní projevy v autentickém prostředí vyhledával, zapisoval a studoval. Hudební a poetické krásy a moudrosti obsažené v lidových písních si Janáček všímal také při své pedagogické, kulturně organizační a osvětové práci. Pro zpřístupnění záznamů ve sbírkách a praktické hudební účely pořídil spolu s národopiscem a filologem Františkem Bartošem výběrovou antologii 174 písní – Kytice písní moravských, která se později stala základem souboru, známého přibližně od roku 1908 pod názvem Moravská lidová poezie v písních. Do edice Janáček zařadil ukázky z regionů jihovýchodní a východní Moravy a opatřil je klavírními doprovody. Při jejich stylizaci vycházel z vlastních zkušeností, které získal poslechem lidových muzikantů v autentickém prostředí.

Podobný ráz klavírního doprovodu se Janáček snažil zachovat i v cyklu Ukvalská lidová poezie v písních, vydaném roku 1989. Tento soubor obsahuje třináct písní z Janáčkova rodného Lašska, které skladatel znal z podání dvou tamních zpěváků.

V pátek 25. září na Classic Praha zazní Janáčkova Ukvaldská lidová poezie v písních a výběr z Moravské lidové poezie v písních v podání sopranistky Martiny Jankové a barytonisty Tomáše Krále. Doprovodí je klavírista Ivo Kahánek.

Jako bonus je pro posluchače Classic Praha připraven rozhovor s klavíristou Ivo Kahánkem, který v rozhovoru s Martinou Klausovou prozradí o Janáčkově hudbě i této nahrávce i něco navíc.

(Foto umělců Barbora Hrdá)

Jaková

 JankováJankováJanková