„My, Husákovy děti, si nic vymýšlet nemusíme.“

Dospívat je obtížné za každého režimu a v každé době, když ale dospíváte zrovna v době husákovské šedi, svět je ještě o trochu komplikovanější.

V předvánočním čase se na knižních pultech objevila knižní novinka vydavatelství Jota s názvem ´84. Dusná realita normalizačního Československa poloviny osmdesátých let je v tomto rozsáhlém románu popisována pohledem jedenáctiletého chlapce. Do dětského fantazijního světa proniká všudypřítomná vyprázdněnost. A to nejen ve škole, ale i v rodině. Pocit bezvýchodnosti a dusivé šedi jej vede k úniku do snů a úvah o smyslu vlastní existence.
Kája je synek „z dobré rodiny“, dobře se učí, ví, že co se říká doma, se jinde neříká a že základem všeho je mít dobré známky a nevyčnívat. Z reality, které nerozumí, uniká do snů. O krásné slovenské dívce Perinbabě a o chlapcích kolem ohňů ve slovenských horách, básnících toužících po svobodě, ale i o politických osobnostech časů minulých, současných a budoucích.
´84 je román o útěku ze světa, ze kterého se uniknout nedá, o pomíjivosti dějin, o samoúčelnosti lidských přesvědčení, o marnosti, ale především o lásce, která je tím nejhlubším a jediným opravdovým, co se dá ve světě prožít, a která může být přes veškerou bezútěšnost a relativitu skutečnosti nadějí…
Autor, vystupující pod pseudonymem k.elkir, se narodil roku 1973 v Praze. V roce 1998 obdržel doktorskou hodnost (Ph.D.) na Univerzitě Karlově. Absolvoval studijní pobyty a stáže ve Francii, v Belgii a v Německu. Kromě literatury se věnuje výkonu svobodného povolání a podnikatelské činnosti, cestuje a chodí do přírody. Román ´84 je jeho beletristickou prvotinou.

84.jpg

Foto: Nakladatelství Jota

Podcast