Noc divadel

9.11.2015 / Další / Martina Klausová

Blíží se den D. Třetí ročník Noci divadel proběhne 21. listopadu 2015.

Třetí ročník Noci divadel, která je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, proběhne 21. listopadu 2015. Noc divadel za nedlouhou dobu své existence v ČR stala největší akcí tohoto druhu v Evropě. Loni se do akce zapojilo 120 divadel, 29 českých, moravských a slezských měst a na 50 000 návštěvníků, letos mohou návštěvníci Noci divadel zavítat dokonce do 130 divadel z 36 měst.

Letošní třetí ročník přináší opět nárůst účastnících se divadel a řadu mimořádných akcí. Noc divadel nabízí velký potenciál k participaci publika a k nejrůznějším, ať už mezioborovým, mezinárodním nebo mimodivadelním přesahům. 

Síla divadla spočívá nejen v jeho uměleckých funkcích, ale také v jeho společenských přesazích. I proto jsou doprovodné akce letošní Noci divadel věnovány sociálně slabým a zdravotně handicapovaným, kteří se - pokud nemohou jinak - alespoň symbolicky stanou součástí početné komunity příznivců této akce.  I proto se Noc divadel letos připojila k projektu Na dřeň, poskytnutím dvou vstupenek do vybraných divadel všem účastníkům, kteří se zaregistrují v některém z registračních center dárců kostní dřeně, a to v období mezi 21. listopadem 2015 až 30. červnem 2016.

V kontextu vyostřené situace na Blízkém Východě a v Evropě je další doprovodná akce věnována tzv. "uprchlické krizi". Koordinátor Noci divadel, Institut umění - Divadelní ústav,  pořádá workshop „Loutkové pohádky na útěku“ určený především dětem a jejich rodičům. Každý účastník bude vytvářet dvě loutky. Jednu z nich si odnese domů a jedna bude začleněna do jednoduchých divadélek, která IDU posléze předá do uprchlických zařízení v ČR, kde budou využita v rámci integračních programů pro národnostní menšiny. Ostravská Stará Aréna plánuje interaktivní divadelní happening s cílem předat lidem zkušenosti a zážitky členů souboru z dobrovolnické činnosti na maďarsko-srbské hranic. Pražské divadlo Kampa věnuje výtěžek ze zážitkové cesty Uprchněte s námi: Kampak? Divadlo Kampa! do sbírky Člověka v tísni na pomoc v Sýrii.

Institut umění - Divadelní ústav bude podobně jako v minulém roce fungovat jako Informační centrum, které bude otevřeno v patiu budovy od 14 do 22 hodin. Kromě toho IDU i letos připravuje vlastní program, sestávající z výstavy Noc divadel 2014 objektivem diváků, projekce fotografií z divadelních inscenací Činoherního klubu, výstavu věnovanou režisérovi Petru Léblovi, prohlídku sídla Institutu umění - Divadelního ústavu v Menhartovském paláci s historikem umění PhDr. Ivanem P. Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR, sedmiminutovou video-instalaci pro jednoho diváka pod názvem YOUARENOTHERE nebo workshop Loutkové pohádky na útěku.