Online magazín Proženy.cz spustil projekt Rok pro dobro

Projekt podporuje celou řadu českých neziskových organizací a zapojit se může každý podle svých preferencí.

Nejnavštěvovanější český ženský internetový magazín Proženy.cz představil projekt Rok pro dobro, jehož cílem je zviditelnit, blíže představit, ale především podpořit vybrané tuzemské neziskové organizace. Ty byly vybrány tak, aby pokryly témata, která rezonují ve společnosti. Jde například o podporu rodičů-samoživitelů, pomoc seniorům, podporu dětí v nouzi, opuštěná zvířata atd. Do projektu jsou zapojeny i známé tváře jako například Patrície Pagáčová, Lucie Borhyová, Jitka Boho, Iva Pazderková a další.

V rámci projektu Rok pro dobro jsou představeny neziskové organizace, jejich smysl a cíle. Představení probíhá mimo jiné prostřednictvím rozhovoru se známou osobností, která je s tématem úzce spjata a dlouhodobě se mu věnuje. Pokračují tematické články přibližující danou problematiku a také příběhy konkrétních lidí, se kterými nezisková organizace spolupracuje.

„Obecně platí, že jsou to spíše ženy, které přispívají na charitativní činnost. Vzhledem k tomu, že náš magazín je určen z větší části jim, rozhodli jsme se spojit lidské příběhy, které jsou čtenářsky atraktivní, a rozhovory se společensky populárními osobnostmi s jednotlivými neziskovými organizacemi. Nastavili jsme si s každou z organizací měřící metriky, abychom byli posléze schopni zjistit, jak velký měl náš projekt Rok pro dobro smysl,“ říká Monika Binarová, šéfredaktorka Lifestyle Seznam.cz.

Jaké organizace a tváře jsou a budou v projektu k vidění?

Organizace Psí život – Patricie Pagáčová

Organizace Psí život se, jako jediná v republice, zaměřuje na pomoc psům a kočkám, jejichž majitelé jsou lidé bez domova či drogově závislí, anebo se zvířata pohybují ve vyloučených lokalitách. Jejich činnost spočívá v rovině zdravotní, sociální, ekologické, environmentální a snaží se o zlepšení na všech těchto úrovních.

Fond ohrožených dětí: Klokánek – Andrea Růžičková

Projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Centrum Anabell – Vlastina Svátková

Centrum Anabell vzniklo v roce 2002 a nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým.

Cesta domů – Jana Holcová

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoli z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku.

Linka bezpečí – Ondřej Perušič

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů.

Rosa – Nora Fridrichová

Rosa je centrum pro ženy poskytující komplexní pomoc obětem domácího násilí. Ta zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně-terapeutické a sociálně-právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.

Fokus

Fokus vznikl jako jedna z prvních neziskových organizací v ČR již v roce 1990. Hlavním posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pro tyto lidi nabízí komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách.

Klub svobodných matek – Jitka Boho

Organizace poskytuje finanční, právní a materiální pomoc rodinám, které si ocitly v tíživé situaci. Rodinám samoživitelů poskytujeme finanční, materiální a odbornou právní pomoc. 

Prison Fellowship – Filip Tomsa

Prison Fellowship je největší křesťanská nezisková organizace pro vězně, bývalé vězně a jejich rodiny na světě a přední obhájce reformy spravedlnosti.

Konto Bariéry – Herci Dejvického divadla

Konto Bariéry je nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice. Každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Hlavním cílem je vracet handicapované zpět do života.

Život 90 – Iva Pazderková

Organizace Život 90 podporuje seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí. Život 90 pomáhá seniorům v tom, aby mohli co nejdéle plnohodnotně žít v prostředí vlastního domova.

Dobrý anděl – Lucie Borhyová

Nadace Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, či jinou vážnou nemocí, a které se vlivem této zákeřné nemoci dostaly do finanční tísně.

Foto: Profimedia

Podcast