Operní recitál Jarmily Novotné

18.8.2015 / Další / Martina Klausová

Mimořádný Koncert bez smokingu Classic Praha v pátek 21. srpna bude poctou hvězdě metropolitní opery v New Yorku – české operní pěvkyni mimořádných kvalit a světového renomé - Jarmile Novotné.

Krásný jevištní zjev, přirozené herectví, neomylná pěvecká technika, muzikalita a nelíčená citovost – součet těchto atributů Jarmilu Novotnou jednoznačně předurčoval k hvězdné dráze. Její životní osud byl však poznamenán potemnělou historií Evropy a její rodné země. Před nacisty utíkala z Berlína, Vídně i z Prahy. K americkým břehům doplula 15. 3. 1939 – v den, kdy nacistická vojska obsadila Prahu. S autoritou hvězdy Metropolitní opery se účastnila desítek charitativních koncertů a rozhlasových relací ve prospěch okupovaného Československa. Přesto ji komunistický převrat v únoru 1948 na 40 let zbavil možnosti návratů i domova. Válka a historické události tak paradoxně pěvkyni „odsoudily“ k šestnáctileté hvězdné kariéře v Metropolitní opeře.

Na kompaktním disku, který vydalo hudební vydavatelství Suprapahon a kterým si Jarmilu Novotnou připomeneme, jsou v pečlivě remasterované podobě dosud nejreprezentativnější výběr unikátních nahrávek Jarmily Novotné ve světových operních áriích. Přináší árie a scény z oper Gioaccina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Giuseppe Verdiho, Jacquese Offenbacha, Gioacchina Rossiniho i Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Bonusem pro posluchače Classic Praha bude rozhovor, který natočila Martina Klausová s Dr. Janem Králíkem – autorem sleevnotu k této nahrávce a velkým odborníkem na hudební odkaz této operní pěvkyně.

NovotnáNovotná