Pocta Miroslavu Košlerovi

Mimořádný Koncert bez smokingu v úterý 20. prosince 2016

V úterý 20. prosince ve 20 hodin v rámci mimořádného Koncertu bez smokingu vzdá Classic Praha poctu legendárnímu českému sbormistrovi a dirigentovi Miroslavu Košlerovi.

Mezi jeho významná působiště patřil Pražský smíšený sbor (dříve Pěvecký sbor ČKD Praha), Pražský mužský sbor FOK a od roku 2005 také Pražský filharmonický sbor. Kromě českých těles spolupracoval rovněž s řadou evropských, např. s filharmoniemi z Vídně a Drážďan, s milánskou La Scallou či se Slovenskou filharmonií.

Od roku 1993 působil Miroslav Košler jako profesor sborového dirigování na Pražské konzervatoři a tento obor vyučoval také na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Byl stálým členem porot mezinárodních sborových soutěží (Praha, Spittal an der Drau, Verona, Tolosa, Arnhem, Gorizia aj. Působil rovněž v Hudební komisi Unie českých pěveckých sborů.

Za svoji práci byl  Miroslav Košler oceněn hned několikrát. Obdržel např. Cenu Bedřicha Smetany, jež za celoživotní záslužnou činnost v oblasti sborového zpěvu uděluje právě Unie českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů AHUV. Stal se také laureátem Ceny Senior Prix Nadace Život umělce. Dne 20. prosince 2010 převzal z rukou tehdejšího ministra kultury Jiřího Bessera medaili Artis Bohemiae Amicis.

Miroslav Košler zemřel 20. září 2016, nedlouho po gratulačním koncertě Pražského smíšeného sboru k jeho 85. narozeninám.
Ve studiu stanice Classic Praha usedne 20. prosince večer s Martinou Klausovou k mikrofonu současný sbormistr a umělecký vedoucí Pražského smíšeného sboru Jiří Petrdlík, doplní vybrané hudební ukázky zasvěceným slovem a přidá i osobní vzpomínku na Miroslava Košlera, mimořádného sbormistra, dirigenta a pedagoga. Zazní mj. hudba Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Antonína Dvořáka, či Bohuslava Martinů. Účinkovat bude Pražský smíšený sbor, pod taktovkou Miroslava Košlera a Jiřího Petrdlíka. 


Podcast