Aetas Praehistorica

Galerie Kvalitář otevřela unikátní výstavu, která pomocí uměleckých děl reflektuje vznik Země.

Unikátní výstavu Aetas Praehistorica (latinsky pravěk), mohou návštěvníci vidět od čtvrtka v pražské galerii Kvalitář. Hlavním tématem sebevědomého autorského projektu fotografa a kurátora Jana Dotřela je vědecká reflexe vzniku naší planety a života na ní. „Výstava Aetas Praehistorca je sondou do minulosti planety Země, stejně tak jako sondou do myšlení Jana Dotřela, který v tomto případě spojil své fotografické i kurátorské uvažování na pozadí vědy, s níž rozehrává uměleckou polemiku,“ říká spolukurátor výstavy Jozef Mrva ml. Originální expozice je rozdělena do tří okruhů: Zrození Země, Vznik života a Počátek lidstva. Kromě autorských fotografií mohou návštěvníci obdivovat i díla dalších významných umělců jako například skleněnou sochu Venuše Evy Eisler, malbu Milana Housera nebo Zdeňka Buriana či objekty Qubus Design Studia vytvořené z fosilií stromatolitu. Většina z těchto umělců vytváří díla přímo pro výstavu Aetas Praehistorica. Expozici doplní také naturálie a kuriozity přírodního světa z unikátní soukromé sbírky Oldřicha Uttendorfského.

Výstava navazuje na dlouhodobé zaměření umělce Jana Dotřela, který se snaží o vzájemnou syntézu umění a vědy, a je vyústěním jeho dlouhodobého výzkumu. Po projektech tematizujících astronomii (výstava SPACE, Kvalitář 2020) se autor obrací k minulosti Země – ke geologii a paleontologii. V autorových fotografiích se často objevuje motiv krajiny, zde k ní však přidává i fotografii mikroskopickou a studiovou. Leitmotivem celé výstavy je tvar koule, který je určující nejen z makro-kosmické perspektivy, biochemie, ale i obecné fyziky. Dotřel tento tvar vyhledává v přírodních strukturách, nebo jej ve scénických fotografiích komponuje v exteriéru. Mezi exponáty najdeme tisíce let staré minerály či zkameněliny, schránky cizokrajných živočichů, ilustrativní kresby ale i moderně abstraktní motivy vypovídající o formách života na zemi. Výstava v galerii Kvalitář potrvá do 18. února příštího roku.

Speciální hosté: Eva Eisler, Vladimír Škoda, Qubus Design Studio, Milan Houser, Tomáš Medek, Adam Kašpar, Štěpánka Sigmundová, Zdeněk Burian a Oldřich Th. Uttendorfský

Jan Dotřel vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. Absolvoval s diplomovou prací Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie, ve které se pokusil představit vlastní teorii ohledně nového čtení vzniku a vývoje fotografie. Dlouhodobě pracoval jako asistent světově uznávaného fotografa Ivana Pinkavy. Dotřel svou tvorbu představil například na autorských výstavách Deeply Ordered Chaos (2018) či Other Worlds (2020) v galerii Ateliér Josefa Sudka, kde zkoumal povahu fotografického záznamu vesmírných sond. V současné době pracuje jako kurátor v pražské galerii Kvalitář, kde se zaměřuje na prezentaci volného umění a designu.

Galerie Kvalitář má v českém prostředí své specifické místo, na pozadí stejnojmenného architektonického studia, představuje v hlavním městě po dobu deseti let, to nejlepší z výtvarného umění a designu. Doposud Kvalitář připravil více než tři desítky výstav, které se věnují nejen umění, architektuře a designu, ale také propojení uměleckých a vědních oborů. Výstavní činnost galerie, dlouhodobě představuje nejen české, ale také zahraniční autory. Nově se dramaturgie galerie orientuje také na médium fotografie a sochu. Na výstavách i v depozitáři umění proto nově můžete vidět fotografie Ivana Pinkavy, Ondřeje Přibyla a objekty od Jakuba Berdycha Karpelise, Jana Kováříka či Tomáše Medka.

Foto: Galerie Kvalitář

Podcast