Afrodita v Galerii věd a umění

Na Akademii věd bude výstava děl věnovaných bohyni lásky a krásy.

Na ztvárnění antické mytologie a témat se zaměří výstava chystaná Akademií věd ČR. Expozice Afrodita dnes představí od 3. září desítky děl současných tuzemských výtvarníků, která jsou spjata se starořeckou bohyní lásky a krásy Afroditou, jíž Římané uctívali jako Venuši. Výstava se uskuteční v pražské Galerii Věda a umění potrvá do 22. října.

"Bude se jednat hlavně o výstavu grafik současných umělců. A současně tam budou vystaveny i sochy," sdělila kurátorka Johana Studničková. Expozice se podle ní pokusí o "integraci" vědy a umění. Téma podle Akademie věd přispívá také do diskuse o postavení ženy ve společnosti a jejím ztvárnění ve výtvarném umění.

V galerii budou téměř čtyři desítky prací grafiků, které spojuje Sdružení českých umělců grafiků Hollar, ale například i sousoší Michala Gabriela Zrození Venuše. Současná zobrazení mýtu o Afroditě, z nichž některá vznikla přímo kvůli této výstavě, pak doplní sádrové odlitky antických plastik ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy.

"Spojnicí těchto antických děl se současnou tvorbou budou odlitky dvou renesančních reliéfů, které na výstavu zapůjčí Správa Pražského hradu. Reliéfy z letohrádku Belveder v zahradě Pražského hradu jsou vůbec prvním uměleckým ztvárněním Venuše v českém prostředí," uvedli pořadatelé.

Výstavu doprovodí i katalog vystavených děl s komentářem autorů a kapitolou, která shrne současný stav bádání o Afroditě a Venuši a jejich zobrazení v antice.

Filosofický ústav AV a Ústav dějin umění UK uspořádá také v 22. září sympozium, jeho se zúčastní badatelé z různých oborů, kteří se tématu Afrodity - Venuše věnují nebo dotkli. V budově na Národní třídě se sejdou například klasičtí filologové, archeologové, divadelní teoretici nebo kunsthistorici.

Zdroj: ČTK
Foto: Profimedia

Podcast