Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka

17.1.2017 / Kulturní servis / Filip Sychra

V lednu se objeví na pultech knihkupectví kniha Nejraději mne tituloval indiánem. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka. Autorkami edice jsou kurátorky Muzea Antonína Dvořáka Kateřina Nová a Veronika Vejvodová. Knihu vydává Národní muzeum jako výsledek interního vědeckého grantu a vědecko-výzkumné činnosti.

Publikace přináší vůbec poprvé unikátní vzpomínky Dvořákova amerického přítele Josefa Jana Kovaříka (1870–1951) na Dvořákův pobyt v Americe. Vzpomínky jsou formulovány jako dopisy dvořákovskému životopisci Otakaru Šourkovi (1883–1956), který Kovaříka písemně kontaktoval během práce na třetím svazku své monografie o Dvořákovi. Kovařík Dvořáka doprovázel v Americe během skladatelova působení na Národní konzervatoři hudby v New Yorku v letech 1892–1895. Byl Dvořákovým druhem, průvodcem neznámým městem a neznámou zemí, ale také asistentem, který měl za úkol pořídit první opis skladatelovy Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“. Kovařík byl v Americe takřka členem Dvořákovy rodiny. Pro Dvořáka byl Kovařík „indian“ nebo „indianek“, ať už ve významu láskyplném nebo v rozčilení.

Kniha obsahuje korespondenci Šourka a Kovaříka z let 1927–1950 doplněnou bohatým poznámkovým aparátem, který zařazuje události a osoby zmiňované v textu do souvislostí, v některých případech koriguje Kovaříkovy či Šourkovy omyly. Kromě samotných dopisů obsahuje publikace odbornou studii o J. J. Kovaříkovi, medailonky hlavních osobností, vydavatelskou zprávu, rejstříky, barevnou obrazovou přílohu a seznam pramenů a literatury. Kniha přináší zcela nový a čtenářsky velmi vděčný pohled na známého skladatele.

Kniha Nejraději mne tituloval indiánem. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka vyšla zároveň v anglické jazykové mutaci pod názvem Three Years with the Maestro. An American remembers Antonín Dvořák