Bard Festival letos připomene Nadiu Boulanger

31. ročník originálního hudebního festivalu v kampusu Bard College je tentokrát věnován významné hudební pedagožce, skladatelce a dirigentce 20. století. Sledovat jej bude možné také online.

Nadia Boulanger byla žena, jejíž jméno často zní především v souvislosti s jejími slavnými žáky. Aaron Copland, Ástor Piazzolla, John Eliot Gardiner, Phillip Glass, Daniel Barenboim, Quincy Jones a mnohé další význačné osobnosti hudby 20. století - těm všem poskytla významnou část hudebního vzdělání právě ona. Narodila se roku 1887 a ač premiantka Pařížské konzervatoře, nepovažovala se sama za příliš talentovanou skladatelku. Své síly tak napřela především do výuky. Působila například na newyorské Julliard School či anglické Royal College of Music, přitom však zůstala hrdou Pařížankou. Rovněž aktivně dirigovala - dokonce premiérovala některá díla Igora Stravinského. Roku 1979 zemřela ve vysokém věku 92 let.

I díky jejímu působení v New Yorku a velikému vlivu na americkou hudbu 20. století je jí věnován letošní ročník pozoruhodného festivalu Bard Music Festival, jenž se koná každoročně během měsíce srpna v kampusu univerzity Bard College ve státě New York, a to už od roku 1990. Klade si za cíl inovativním způsobem přibližovat dějiny hudby současnému publiku. Zpravidla se zaměřuje na jednu významnou hudební osobnost, k níž poté přistupuje způsobem propojujícím muzikologické a biografické hledisko s vynikajícími koncerty. Návštěvníkům tak kromě hudebních zážitků nabízí i přednášky, besedy a další program. O protagonistovi každého ročníku je rovněž vydávána knižní publikace sestávající z esejů, korespondence a dalších souvisejících textů - letos nese název Nadia Boulanger and Her World ("Nadia Boulanger a její svět").

Festival se letos koná mezi 6. a 15. srpnem a nabídne celkem 12 programů. Čtyři z nich se zaměří na pařížské působení významné hudebnice, zbylé pak na její odkaz a význam pro hudbu 20. století. Dramaturgie nabídne jak ukázky z nepříliš známého skladatelského díla samotné Nadi Boulanger, tak i tvorbu jejích učitelů (Faurého, Widora), současníků (Messiaena, Poulence, Ravela, Stravinského), žáků (Piazzolly, Coplanda, Glasse), její sestry - předčasně zesnulé skladatelky Lili Boulanger - a v neposlední řadě velkých skladatelů hudební historie, které Nadia nejvíce obdivovala: Monteverdiho, Bacha a Brahmse.

Pro tuzemského zájemce je jistě dobrou zprávou, že každý z festivalových programů bude také streamován online. Cena virtuální vstupenky činí 10 dolarů a sledovat přenos bude možno pouze živě. Na webové stránky festivalu se dostanete tímto odkazem.

Foto: Profimedia

Podcast