Barokní podvečery 2020

12.2.2020 / Kulturní servis / Marek Šulc

Soubor Collegium Marianum, neúnavný propagátor staré hudby, zahájí 10. března již dvacátý koncertní cyklus Barokní podvečery! Pro jubilejní ročník připravil 7 exkluzivních hudebních večerů. Pozvání přijali přední zahraniční i čeští interpreti, kteří se společně se souborem Collegium Marianum představí v poutavých programech širokého tematického rozpětí. 

„Dramaturgie jubilejního ročníku, který nese podtitul GRANDI MAESTRI, představí tvorbu výrazných osobností italské barokní hudby a jejich vliv na tehdejší hudební produkci v českých zemích,“ vysvětluje Jana Semerádová, umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyně Barokních podvečerů.

Vedle Barokních podvečeru připravuje Collegium Marianum pro studenty a mladé profesionály v pořadí čtvrtý ročník mezinárodních interpretačních kurzů Akademie Versailles, který se uskuteční 18. – 23. února. Hlavním tématem letošních kurzů je francouzská barokní opera ATYS, již zkomponoval Jean-Baptiste Lully v roce 1676 a která se stala nejoblíbenější operou krále Ludvíka XIV. Závěrečné koncertní provedení opery bude přístupné veřejnosti.

Program jubilejního ročníku Barokních podvečerů nabídne virtuózní i kontemplativní skladby či světové premiéry nově objevených skladeb. Hudební skvosty minulosti tak rozezní unikátní historické sály, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné hudby. Právě úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí Barokní podvečery k nejoriginálnějším kulturním projektům metropole.

Letošní jarní řadu slavnostně zahájí koncert Maestro delle Nazioni, který je poctou houslovému virtuosovi a skladateli Giuseppemu Tartinimu, jehož 250. výročí úmrtí si v roce 2020 připomeneme. Tartiniho dílo je ostatně leitmotivem celého ročníku Barokních podvečerů. Koncert pod laskavou záštitou pana Williama Lobkowicze se uskuteční v překrásném prostředí Lobkowiczkého paláce a kromě Tartiniho děl představí také skladby Antonia Vivaldiho. Postní koncert představí díla dvou velikánů neapolské operní školy – poutavé Stabat Mater Alessandra Scarlattiho a nově objevenou skladbu ze svatovítské katedrály Giovanni Battisty Pergolesiho. Se sólistkami Hanou Blažíkovou a Markétou Cukrovou čeká posluchače ojedinělý hudební zážitek. Závěrečný koncert jarní řady je inspirován mezinárodní kariérou jednoho z nejvýznamnějších českých barokních skladatelů, Bohuslava Matěje Černohorského. Na program jsou zařazena díla jeho současníků i žáků, s nimiž se setkal v Praze či během svého působení v Assisi a Padově.

Foto: Petra Hajská