Barokní podvečery

17.10.2019 / Kulturní servis / Marek Šulc

Devatenácté Barokní podvečery zahájí 20. října svoji podzimní řadu koncertem „Image of Melancholy“ inspirovaným díly básníků Williama Shakespeara a Johna Miltona. Jemný a podmanivý hlas Hany Blažíkové za doprovodu renomovaného pražského souboru Collegium Marianum rozezní Tereziánský sál Břevnovského kláštera.

Letošní ročník s názvem STRAVAGANZA uvádí experimentální, fantaskní a „programní“ skladby či skladby vyjadřující afekty. „Od konce 16. století byly termínem „stravaganza“ označovány skladby různých forem s neobvyklým pojetím melodie, harmonie či rytmu. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat. Ale zejména hnutí duše bylo velkou inspirací pro skladatele nastupujícího a vrcholného baroka. Úvodní koncert ukáže, jak angličtí skladatelé mistrně zpracovali téma melancholie a smutku.“ vysvětluje hráčka na barokní příčnou flétnu a muzikoložka Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyní Barokních podvečerů.

Známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti zazní ve špičkové interpretaci na dobové nástroje. Pečlivě vybrané skladby opět rozezní unikátní historické sály, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné hudby. Právě úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí Barokní podvečery k nejoriginálnějším kulturním projektům metropole.