Básně z dálnice

U stanice metra Vltavská je k vidění nová výstava

Převážně textovou expozici „Básně z dálnice“ si může od poloviny dubna kdokoli prohlédnout ve Venkovní Galerii Vltavská u stejnojmenné stanice metra. Krátké texty jsou sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Výstavou lze procházet a pročítat si ji na tzv. Vltavských kaskádách do 25. června 2021.

Nová, už druhá tematická výstava venkovní Galerie Vltavská zachycuje proměnu jazyka copywriterů, kteří píšou slogany pro billboardy, v období ohraničeném dvěma významnými společenskými zvraty: finanční krizí v letech 2008 – 2009 a současnou pandemií covid-19. Je výběrem z obsáhlejší sbírky textů, které si Jolana Havelková, autorka výstavy, zaznamenávala při cestách Českou republikou od roku 2008.

„Obvyklým cílem textů na billboardech je změna vlastního života – pobízejí k uskutečnění snů, motivují ke koupi či ochraně majetku. V současné době se ovšem styl některých sloganů mění
a směřuje k opatrnosti a záchraně životů. Vytržená sdělení se bez vizuálního podkladu
a předmětu reklamy stávají asociativní hrou se slovy, v kontextu doby trefnou glosou aktuálního dění,“ popisuje koncepci výstavy „Básně z dálnice“ její kurátorka Tereza Nováková.

Vizuální podoba Básní z dálnice se stala podkladem pro rétorickou performanci. Jolana Havelková pro tuto příležitost přizvala herce Tomáše Jeřábka a Davida Dvořáka. Společně se všichni setkali už v 90. letech 20. století, mj. při spolupráci na komponovaném divadelně-hudebním večeru v rámci autorčiny výstavy v Kolíně. Dynamickým propojením hesel a kladením důrazu na jednotlivé reference vzniklo sedm nahrávek Básní z dálnice. Záplava motivačních, konformních či absurdních sloganů se proměnila v etudy v podobě mluveného slova s prvky humoru a parodie. Mluvené Básně z dálnice jsou přístupné prostřednictvím QR kódu v Galerii Vltavská
i na webových stránkách projektu www.basnezdalnice.cz. Budou rovněž součástí doprovodného programu v podobě scénické rétorické performance, která by se měla uskutečnit 19. května 2021 od 17:00 v Galerii Vltavská, pokud to umožní protiepidemická opatření.

Realizaci expozice Básně z dálnice vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy. Do konce roku Galerie Vltavská, což je společný projekt Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) s podporou hl. m. Prahy v rámci programu Umění pro město, nabídne Pražanům i návštěvníkům města další dvě tematické výstavy.

Foto: GHMP – Ondřej Besperát

Podcast