Boučkova duše plála pro filmové záběry

Galerie Josefa Sudka připravila svou již 82. výstavu. Představuje osobnost Jaroslava Boučka (1903–1985), odborníka zejména v oblasti fotografické a filmové techniky.

Jaroslav Bouček se kromě vědy věnoval též pedagogické a sběratelské práci, patřil k předním organizátorům kulturního života a již od střední školy sám aktivně fotografoval.

S architektem Františkem Kalivodou společně pořádali ve 30. letech výstavy a přednášky László Moholy-Nagye, Hannah Höchové, Paula Schuitemy, Jana Tschicholda a dalších avantgardních autorů a organizoval projekce jejich filmů. Zvlášť důležitá byla jeho činnost v Československé společnosti pro vědeckou kinematografii.

Roku 1942 přesídlil do Zlína, kde pracoval v ateliérech firmy Baťa jako technický vedoucí výroby filmů. V ateliérech působili i dramaturg Elmar Klos, režiséři Karel Zemanem, Jiří Lehovec, Bořivoj Zeman a Hermína Týrlová, kameraman Pavel Hrdlička, technik František Pilát a řada dalších osobností.

Roku 1946 se Jaroslav Bouček podílel na vzniku pražské FAMU, kde se stal řádným profesorem. Jeho přínos pro kameramany a další pracovníky našeho filmu několika generací byl skutečně zásadní – naučil je využívat celou škálu filmové techniky.

První materiály do své fotografické sbírky získal už roku 1931. Ta dnes obsahuje velký soubor unikátních daguerrotypií, ambrotypií, chromofotografií, kolorovaných slaných papírů a dalších technik, včetně kolekce více než dvou set ukázek z ateliérů éry vizitek a kabinetek.

Svá celoživotní bádání publikoval společně se svojí manželkou Zdeňkou ve dvou zásadních studiích: K počátkům fotografie na Moravě a Slezsku (1976) a rozšířeně pak v textu K počátkům fotografie na Moravě a Slezsku – První moravští fotografové (1985). Tyto práce nebyly dosud překonány a jsou dodnes klíčovým badatelským pramenem.

Výstava, jejímž kurátorem je Jan Mlčoch, potrvá v Galerii Josefa Suka (Úvoz 160, Praha 1) od 25. února do 11. června 2023. K výstavě jsou také připraveny komentované prohlídky s kurátorem proběhnou 8. 3. 2023 v 16 h a 17. 5. 2023 v 17 h.

Foto: Galerie Josefa Sudka (Jaroslav Bouček 30. léta)

Podcast