Cena rádia Classic Praha

Na literární a recitační soutěži Macharův Brandýs byly uděleny Ceny rádia Classic Praha.

Na zámku Brandýs nad Labem se v pondělí 29. 5. uskutečnil již 25. ročník soutěže Macharův Brandýs v oborech recitačním a literárním. Setkali se zde mladí recitátoři a spisovatelé prózy i poezie od 6 do 20 roků. Součástí literární soutěže bylo také autorské čtení. Péče o kvalitu mluvního projevu je pro naše rádio důležitá, proto jsme se rozhodli ocenit právě nejlepší interpretaci vlastní autorské tvorby. Cena rádia Classic Praha byla letos udělována poprvé, za přesvědčivý přednes svého vlastního literárního díla ji získali:

Zuzana Falcová (ZŠ Větrník, Čelákovice)

Carolina Ramos Curbelo (ZŠ Jungmannova, Stará Boleslav)

Šimon Urban (Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce)

Absolutním vítězem literární části soutěže se stal Jakub Mareda díky své básnické sbírce Okousané nehty, dílu velmi vyzrálému a kompaktnímu. Jako ukázku uvádíme jednu z básní.

O tom, kdo má moc

Podíval jsem se Poseidonovým koním na zuby,

teď je voda uvězněna hladinou.

Někdy, když držíš setnutou hlavu moci za vlasy,

ukradne ti polibek, ve chvíli, kdy ses kochal.

Dál už nedostaneš nic…

Moc nechá otevřené dveře, abys ze světnice viděl, jak odchází.

Za ní nevykročíš, to je cesta k nedotknutelným.

Myslel sis, že ji taháš za prst, ale ona tě měla na konci malíčku.

Nepřestanu si hrát s tímhle ohněm,

protože ruce spálené na uhel hoří ještě líp.

Foto: Stanislav Předota

Podcast