Česká filharmonie bude tento týden hrát metal. Dokonce Bimetal.

Na třech koncertech České filharmonie v tomto týdnu - ve čtvrtek, pátek a sobotu - premiérově zazní skladba Miloše Orsona Štědroně. Hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil se k orchestru tentokrát vrátí s výlučně českým hudebním programem.

Ve Dvořákově síni Rudolfina zaznějí závěrem tohoto týdne - ve čtvrtek 19.1. a pátek 20.1. od 19.30 a následně v sobotu 21.1 od 15 hodin - skladby českých autorů. Vedle Balady blanické Leoše Janáčka a Tří slovanských rapsodií Antonína Dvořáka provede Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila ve světové premiéře také dvojkoncert pro dva trombony a orchestr, který pod názvem Bimetal speciálně pro první český orchestr napsal Miloš Orson Štědroň.

Skladba Bimetal je virtuózní a zábavný dvojkoncert, který má ambici oslovit širokou hudební veřejnost nekonvenční stavbou, nečekanými kontrasty a kompaktními hudebními sděleními. Kompozice vznikla na popud České filharmonie v rámci několikaletého projektu objednávek soudobých skladeb renomovaných českých i zahraničních tvůrců. Měla mít premiéru už v roce 2021, kvůli covidu to však bohužel nebylo možné. Jako sólisté se v ní představí členové České filharmonie, trombonisté Lukáš Moťka a Robert Kozánek.

„Název Bimetal je drobnou slovní hříčkou – kromě nástrojového obsazení dvou trombonů pochopitelně vyjadřuje i známý fyzikální jev. Princip bimetalového pásu je založen na specifických vlastnostech dvou různých kovů, především jejich různé tepelné roztažnosti. Chtěl jsem tento princip akce a reakce přenést do hudebního světa a využít ohromné nástrojové možnosti dvou trombonů prostřednictvím formy dvojkoncertu, která nabízí souboj i souznění. Orchestr je velice důležitým partnerem, protože na něm záleží, jak se bude ‚přepínat‘ mezi oběma trombony. Funguje jako jakýsi termostat mezi dvěma (trombonovými) kovy,“ vysvětluje skladatel Miloš Orson Štědroň.

První skladbou filharmonických koncertů v tomto týdnu však bude Balada blanická Leoše Janáčka, jež byla inspirována verši ze Selské balady Jaroslava Vrchlického. „Balada blanická je pro mne dílo, které ve své podstatě a výpovědi rozkrývá niternou Janáčkovu lyriku a poetičnost. Nad typicky dynamickou úsečností a drobnými fragmenty se klene bohatá linie spojující celou skladbu. Vždy je pro mne překvapující instrumentální invence Leoše Janáčka, který zde využívá neuvěřitelně širokou barevnou orchestrální škálu,“ říká hlavní hostující dirigent České filharmonie Tomáš Netopil.

Zaznějí též Tři slovanské rapsodie, které Antonín Dvořák složil v roce 1878 a premiéru měly - shodou okolností - 17. listopadu toho roku na pražském Žofíně. Třetí část se záhy dočkala provedení i v Berlíně a ve Vídni, v Praze se pod taktovkou samotného autora hrála třeba také 4. ledna 1896 v Rudolfinu na historicky úplně prvním koncertě České filharmonie.

Foto: Miloš Orson Štědroň (©Ivan Žáček)

Zdroj: tisková zpráva

Podcast