Českolipský kruh přátel hudby

8.1.2019 / Kulturní servis / Marek Šulc
Obnovená tradice pořádání cyklu komorních koncertů v České Lípě v rámci Kruhu přátel hudby vstupuje letošním rokem do druhého ročníku. Pod hlavičkou spolku ARBOR, který je současně i pořadatelem MHF Lípa Musica, se opět uskuteční šest koncertů, na nichž se představí renomovaní i začínající interpreti v oboru klasické hudby. 

Hudební setkání podobně jako při prvním ročníku obohatí připomenutí významných historických osobností spjatých s regionem Českolipska, a to díky spolupráci s místním Vlastivědným spolkem. Českolipský kruh přátel hudby zahájí v úterý 15. ledna vystoupení vokálního souboru Cappella Mariana, který představí poctu nejen franko-vlámské franko-vlámské polyfonii a její recepce v renesančních Čechách, ale především osobnost českolipského renesančního skladatele Balthasara Resinaria, kterým patřil k významným osobnostem reformace. Koncert se uskuteční v Centru textilního tisku a poslední vstupenky jsou ještě v prodeji ve festivalové pokladně či online na www.lipamusica.cz. Poslední dny je také v prodeji zvýhodněné předplatné na celý cyklus. 


První ročník komorního cyklu se u návštěvníků setkal s velkým ohlasem a jednotlivé koncerty byly vyprodané. Cílem tedy je na úspěšnou akci navázat druhým ročníkem a pokračovat v obnovené tradici KPH i do budoucna. Všech šest hudebních zastavení bude hostit Česká Lípa. Konkrétně se bude většina akcí konat v místním Centru textilního tisku, nově se letos cyklus představí i v kostele Mistra Jana Husa a červnový program bude stejně jako loni openairem v Městském parku. Stejně jako v předchozím roce pokračuje také dedikování koncertů významným Českolipanům minulosti ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska. Před každým koncertem bude prosloven krátký referát o patriotech, kteří se angažovali pro Českou Lípu a její okolí. Na koncertech se představí například violoncellista Jiří Bárta, harfistka Jana Boušková, Belfiato Quintet nebo cembalistky Petra Žďárská a Giedrė Lukšaitė Mrázková. Z mladých hudebnických vod cyklus představí duo Matouše Pěrušky a Kristiny Vocetkové.