Cesta předurčena osudem. Výstava v GASKu představuje sestry Válovy

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se 6. listopadu otevřela výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Cesta předurčena osudem, která představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození.

Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur.

vystava GASK.gif

Výstava samotná je koncipována jako symbolická „pouť“, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Takto vytvořená „cesta“ vede od počátků jejich díla během období, kdy byly totálně nasazeny v kladenské Poldovce za druhé světové války, přes krizová léta následující sovětskou okupaci Československa v roce 1968 až k pozdním kresbám Jitky Válové, představujícím niternou reflexi spjatosti pomíjivého lidského života s nekončícími cykly přírody a vesmíru.

Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti sester Válových, kterou v roce 2021 získal GASK darem do svých sbírek. Celkem jde o 1 730 kreseb, skic a grafik.

Součástí expozice jsou digitalizované skicáky Jitky a Květy Válových, kterými budou moci návštěvníci prostřednictvím tabletů listovat, a dokumentární film Ester Krumbachové o obou sestrách.

Výstava Cesta předurčena osudem se koná v Galerii Středočeského kraje od 6. listopadu do 19. března a jejím kurátorem je Richard Drury. Doprovodí ji série komentovaných prohlídek a přednášek odborníků, díky nimž se dozvíte více o životě i díle sester Válových, o principech vzdoru, jinakosti a reflexe sama sebe. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a taneční workshop s Jiřím Lösslem a Monikou Švec Sybolovou. „V rámci programu GASK bez bariér připravujeme zážitkový program pro návštěvníky se zrakovým postižením Oko, okno do minulosti, během kterého budou moci prostřednictvím díla sester Válových odhalovat skrytá tajemství,“ říká Karolína Šteffková, edukátorka Lektorského centra GASK. V lednu příštího roku vyjde publikace, jejíž obsah se bude tematicky vztahovat nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti tohoto komplexního projektu.

Galerie Středočeského kraje sídlí v jezuitské koleji v Kutné Hoře a otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Kveta Valova_Rozhanec mraku_1997.jpeg

Obraz Květy Válové „Rozhaněč marků“ - zdroj: GASK  
Foto sester Válových: Jiří Hanke

Podcast