Co předcházelo sochám a pomníkům, které potkáváme

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) připravila pro Zámek Troja další z tematických výstav ze svých sbírek. Vystavené sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru je možné v Troji vidět od 25. dubna do 29. října 2023.

Sbírky GHMP disponují řadou sochařských návrhů, které mají k definitivní realizaci velice blízko, jiné jsou viditelně pouhým prvním krokem k hledání celkového výrazu. Najdeme zde také některé studie, které nebyly nikdy realizovány, protože vznikly pro pomníkové soutěže, ve kterých byly překonány prací některého ze soupeřů, nebo – jak už to u nás bývá – sehrála svou roli přízeň mocných.

Výstava v Trojském zámku představuje celou řadu skvělých příkladů, které vedly ke vztyčení pomníků, dekorativních plastik nebo děl s volným námětem inspirovaných ženskými půvaby či úctou k obyčejnému řemeslu, ať už známých z našich parků a zahrad, nebo z fasád významných budov. Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka nebo Josef Mařatka, ale i s autory, kteří patřili k nejprivilegovanějším tvůrcům v období socialismu – Josef Malejovský, Jan Hána nebo Jiří Kryštůfek.

Mezi třicítkou exponátů je několik předloh k důvěrně známým realizacím, jako například ke sv. Václavovi od J. V. Myslbeka, dále k jeho pomníku Karlu Hynku Máchovi i dalším dílům pro architekturu. Je zde zastoupen např. pomník Jiřího z Poděbrad od Myslbekova konkurenta Bohuslava Schnircha nebo drobné náčrty k monumentálním skupinám Humanita a Práce pro Hlávkův most od Jana Štursy. Vedle těchto ikonických děl jsou zde také studie k některým sochám z našich parků a sídlišť, u nichž je kvalita výsledných prací někdy více či méně diskutabilní.

Foto: ©Profimedia (Trojský zámek)

Podcast