Collegium 1704 v nové sezóně

Collegium 1704 se chystá do sezóny 2020/21.

Po řadě velmi úspěšných vlastních online projektů, které zasáhly publikum po celém světě a vyvolaly zájem jak mezi odbornou veřejností, tak mezi běžnými posluchači, se soubor nadšeně vrací k živému vystupování. Koncertní řadu sezóny 2020/21 rozšířil na osm koncertů a zahajuje ji netradičně již 19. září 2020 ve Dvořákově síni Rudolfina, o den později v drážďanském Annenkirche.

Program zahajovacího koncertu 19. září 2020 předznamenává charakter celé sezóny, která se ponese v „mesiášském“ duchu. Ke slavnostnímu zahájení v mimořádném zářijovém termínu jsme zvolili ikonické oratorium Georga Friedricha Händela Mesiáš, tentokrát s vynikajícími českými sólisty Hanou Blažíkovou, Markétou Cukrovou, Jaroslavem Březinou a Romanem Hozou.

Následující koncert 20. října 2020 postaví vedle sebe Magnificat Johanna Sebastiana Bacha a Missu Omnium Sanctorum Jana Dismase Zelenky. Bachovo zhudebnění mariánského chvalozpěvu Magnificat patří k několika málo dílům lipského kantora, ve kterých vychází z latinské textové předlohy a stírá tak hranice mezi luteránskou a kato-lickou hudbou. Přesto Bachovo ukotvení v luteránské tradici kontrastuje s emocionálním stylem Zelenkovy tvorby pevně zakořeněným v tradici katolické. Missa Omnium Sanctorum je Zelenkovým posledním zhudebněním mešního ordinária a patří k jeho vrcholným dílům.

Jediným koncertem, na kterém v této sezóně zazní jiný než duchovní repertoár, bude Bella mia fiamma 11. listopadu 2020. Vynikající kanadská sopranistka Karina Gauvin představí árie z oper Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Myslivečka. Kromě slavné a technicky velmi náročné árie Bella mia fiamma, addio, kterou Mozart napsal v Praze, zazní také árie Hraběnky z třetího dějství opery Figarova svatba W. A. Mozarta E Susanna non vien. Dílo
Josefa Myslivečka bude na koncertě zastoupeno árií Nacqui agli affani z opery Demetrio, Sinfonií z opery Ezio a Ouverture no. 2 A dur. Program zakončí Mozartova Sinfonia no. 41 C dur Jupiter.

Na letošním vánočním koncertě Santissimo Natale 22. prosince 2020 se přeneseme do období italského baroka. Pro neapolské autory bylo zrození Spasitele zdrojem nevyčerpatelné inspirace, a hudba doby adventu a Vánoc v sobě spojuje prvek rozjímání s radostí z příchodu Mesiáše. Koncert zahájí Concerto grosso fatto per la Notte di Natale, v pořadí osmý z dvanácti velkých koncertů Arcangella Corelliho. Program doplní jiskřivá vokální a instrumentální díla Alessandra Stradelly, Alessandra Scarlattiho a Cristofara Caresany.

S uplynulým rokem se letos rozloučíme netradičně již den před Silvestrem, tedy
30. prosince 2020. Korunovační mše patří k jednomu z nejznámějších liturgických děl Wolfganga Amadea Mozarta, toto skvostné dílo doplní jeho další drobné duchovní skladby, ve kterých můžeme obdivovat mistrovské zvládnutí kontrapunktu, smysl pro účelnost a samo-zřejmě bezbřehou invenci jejich tvůrce.

Zajímavým dramaturgickým počinem je uvedení žalmu De profundis Jana Dismase Zelenky 15. února 2021. Tato skladba spadá svým vznikem do období let 1724–1725, kdy Zelenka komponoval jednotlivé části mešního ordinária, z nichž Václav Luks zkompletoval imaginární mši Missa 1724, kterou vydalo Collegium 1704 na jaře roku 2020 na svém dosud nejnovějším CD. Na tomto koncertě zazní také Missa Matris dolorosae A. Caldary, kterou měli diváci možnost shlédnout na online koncertě natočeném v Pražské křižovatce v dubnu 2020.

Velikonoční koncert 1. dubna 2021 přinese jedinečné dílo Georga Philippa Telemanna Brockes-Passion. Toto dílo nastuduje Collegium 1704 vůbec poprvé ve své historii. Ve své době velmi oblíbený text hamburského básníka Heinricha Brockese překvapivě nestaví děj na hlavních postavách pašijového příběhu, ale na postavě Dcery siónské. V této roli se představí vynikající belgická sopranistka Deborah Cachet, která s Collegiem 1704 slavila úspěchy během turné s operou Les Boréades J. Ph. Rameaua v lednu 2020, v Praze ji však publikum dosud nikdy neslyšelo. Poprvé na tomto koncertě vystoupí s Collegiem 1704 také česká mezzosopranistka Václava Krejčí-Housková.

Podcast