Collegium 1704 "vánočně"

14.12.2016 / Kulturní servis / Marek Šulc

Dvojnásob tradičně letos oslaví Collegium 1704 vánoční svátky 20. a 21. prosince 2016 v Rudolfinu. Na dvojici každoročních vánočních koncertů bude na programu Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha – tradiční dílo neodmyslitelně spjaté s obdobím Vánoc. První z koncertů je zároveň pořádán u příležitosti 25. výročí hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha.

Vánoční oratorium, BWV 248, zkomponoval J. S. Bach jako šestidílný kantátový cyklus prováděný v kostelích v období Vánoc a Nového roku. Poprvé zaznělo toto dílo v roce 1734, v roce svého vzniku, kdy první kantáta byla uvedena na Boží hod vánoční, další části oratoria pak postupně za sebou během vánočních svátků a následujících nedělních bohoslužeb. Cyklus kantát je zároveň první ze tří Bachových skladeb, které dnes označujeme jako oratoria.

V současné době je toto dílo již tradičně spojeno s obdobím vánočních svátků. Collegium 1704 na program koncertu zařadilo celkem čtyři kantáty - č. 1, 3, 5 a 6, které zobrazují příběhy o narození Ježíše Krista, klanění pastýřů, cestě mudrců a klanění mudrců.

V sólových rolích vystoupí sopranistka Julia Sophie Wagner, tenorista Eric Stoklossa jako Evangelista, mezzosopranistka Ulrike Malotta a basista Hugo Oliveira. Obě sólistky se představí ve spolupráci s Collegiem 1704 vůbec poprvé.