Den architektury začne v pátek už potřinácté. Tentokrát připomene Santiniho a Pragera

V pátek 29. září odstartuje ve 135 městech a obcích v České republice i na Slovensku festival Den architektury. Až do 5. října bude na výběr z více jak 450 exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek či cyklovyjížděk, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata.

Program 13. ročníku festivalu Den architektury zve na cesty po architektonických skvostech, nejmodernější architektuře i zapomenutých stavbách, do paláců i vesnických domků, bývalých továren i bankovních domů, na výpravy po věžích, klášterech a kostelech nebo mostech, sportovních stadionech, výstavních pavilonech i nemocničních budovách.

Letošní ročník proběhne mezi 29. zářím a 5. říjnem a jeho motto zní Objev konstrukce!. Hlavní program se zaměří na výjimečná konstrukční řešení z nejrůznějších pohledů, a to jak v historické architektuře, tak u staveb 20.–21. století. Festival se tentokrát také vydá po stopách Karla Pragera a Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Od narození prvního z těchto architektů letos uplynulo 100 let, od úmrtí druhého uplyne v prosinci 300 let.

„Naším cílem je upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších souvislostech, s důrazem na architekturu současnou a poválečnou. Řada našich akcí se věnuje i proměnám jednotlivých lokalit či potřebným změnám ve veřejném prostoru, a to po společenské stránce, tak i z hlediska udržitelnosti. Proto je pro nás velmi cenná spolupráce s místními spolky či architekty,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka Marcela Steinbachová.

Programovou nabídku doplňují přednášky, diskuse, workshopy pro děti nebo divadelní představení a koncerty. Akce jsou zdarma přístupné, na většinu z nich je však třeba se předem registrovat. Kompletní program je k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Praha-Smíchov-Komerční-banka-Prager2014.jpg
  • Budova Komerční banky na Smíchově architekta Karla Pragera (©Ben Skála)

Úvodní foto: Santiniho točité schodiště v chrámu v Sedlci u Kutné hory (©Ben Skála)

Podcast