Děti dětem

11.4.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc

Ve čtvrtek 19. dubna se uskuteční od 18:30 v Kulturním zařízení Domovina v Holešovicích benefiční koncert nejmenších zpěváčků z Kühnova dětského sboru na podporu činnosti Dětského krizového centra. Kühňata zazpívají na podporu svých vrstevníků již potřetí a benefice se už tradičně koná na Praze 7, kde sbor sídlí. Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 7, pana Jana Čižinského.

Domovina dostala svůj název z původního útulku a opatrovny pro chudé a bezprizorní děti poválečné doby. Benefice pro ohrožené děti je proto v tomto prostoru vskutku na svém místě. Na koncertě se představí malí zpěváčci z přípravných oddělení Kühnova dětského sboru, nejstaršího a největšího dětského sboru v České republice. Pod vedením sbormistryně Zdeňky Vaculík Erlebachové předvedou děti dvě autorské hudební pohádky - Zvířátka a loupežníci a Kráska a zvíře. Koncert je proto ideální pro rodiny s dětmi. Večerem bude provázet moderátorka Martina Hynková Vrbová. Vstupné je dobrovolné, veškerý výtěžek z akce bude využit na činnost Centra, tedy odbornou pomoc ohroženým dětem. Akce se koná za podpory LBD Praha 7, které Domovinu vlastní.